Berno Strootman en Daan Zandbelt nieuwe Rijksadviseurs

Per 1 september vormen landschapsarchitect Berno Strootman en architect-stedenbouwkundige Daan Zandbelt samen met rijksbouwmeester Floris Alkemade het College van Rijksadviseurs. Berno Strootman is door de staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam benoemd en Daan Zandbelt door de minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz. Beiden dragen de titel Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving en zijn benoemd voor een termijn van vier jaar. Op 31 augustus vindt in het Armamentarium in Delft de feestelijke overdracht plaats van het oude naar het nieuwe College.

 

Het College van Rijksadviseurs (CRa) is een onafhankelijk adviescollege dat het kabinet gevraagd en ongevraagd, integraal en vanuit een ontwerpende achtergrond adviseert over nationale ruimtelijke inrichtingsvraagstukken. Urgente ruimtelijke thema’s, zoals leegstand en transformatie, mobiliteit en de energietransitie komen aan bod. De rijksbouwmeester is voorzitter van het CRa en het  huidige College bestaat behalve Floris Alkemade uit Eric Luiten en Rients Dijkstra. De afgelopen jaren bracht het CRa een groot aantal adviezen uit over onder meer de afstoot van rijksvastgoed, de transformatie van ringwegen, nationale parken 2.0 en de nationale omgevingsvisie. Bovendien hebben de collegeleden zitting in diverse kwaliteitsteams. Het rijksadviseurschap betreft een part-time aanstelling van twee dagen per week. Beide nieuwe rijksadviseurs blijven daarnaast werkzaam voor hun eigen bureaus.

 

Bron: collegevanrijksadviseurs.nl