.

Ieder jaar maken we de stand op van het vak. Een onafhankelijke commissie van vakgenoten kiest de beste projecten uit de stedenbouw en landschapsarchitectuur, het team van Blauwe Kamer verwerkt dit tot een prachtig Jaarboek.

 

Ben jij een ontwerper of opdrachtgever? Wil jij dat jouw project in het jaarboek staat? Stuur dan je beste plannen, projecten of studies in voor de editie van 2021. De selectie wordt dit jaar gemaakt door voorzitter Esther Agricola, de landschapsarchitecten Jana Crepon en Berdie Olthof, stedenbouwkundige Edzo Bindels en onderzoeker Mike Emmerik.  

Ingezonden projecten moeten afkomstig zijn uit de periode 2021-2022 (t/m maart). Alle soorten projecten zijn welkom: van uitgevoerde openbareruimteplannen tot strategische langetermijnvisies, van zelf geïnitieerde initiatieven tot ontwerpend onderzoek, van herontwikkelingsprojecten tot cultuurhistorische studies en van Nederlands werk tot projecten in het buitenland (mits van een Nederlandse ontwerper). 

Speciale aandacht vragen we voor inzendingen die betrekking hebben op opgaven in het landelijk gebied en op stedelijke vernieuwing en wonen. We benadrukken dat ook provincies, gemeenten, ontwikkelaars, corporaties en andere opdrachtgevers worden uitgenodigd om in te zenden.

 

Het aanmelden van projecten kan via het inschrijfformulier op deze website. Hier vindt u ook de voorwaarden voor deelname. De inzendingen dienen uiterlijk 12 april 2022 binnen te zijn op het secretariaat.

 

Voor meer informatie of vragen neem contact op met Martine Bakker, 06 57019752 of 

jaarboek@blauwekamer.nl