Oproep: Stuur je beste projecten in voor het Jaarboek 2021

Ieder jaar maken we de stand op van het vak. Een onafhankelijke commissie van vakgenoten kiest de beste projecten uit de stedenbouw en landschapsarchitectuur, het team van Blauwe Kamer verwerkt dit tot een prachtig Jaarboek.

 

Ben jij een ontwerper of opdrachtgever? Wil jij dat jouw project in het jaarboek staat? Stuur dan je beste plannen, projecten of studies in voor de editie van 2021. De selectie wordt dit jaar gemaakt door voorzitter Esther Agricola, architect Dingeman Deijs, Claire Laeremans van bureau Lama, stedenbouwkundige Miranda Reitsma en landschapsarchitect Paul Achterberg. 

 

Ingezonden projecten moeten afkomstig zijn uit de periode 2020-2021 (t/m maart). Alle soorten projecten zijn welkom: van uitgevoerde openbareruimteplannen tot strategische langetermijnvisies, maar ook zelfgeïnitieerde initiatieven, ontwerpend onderzoek, herontwikkelingsprojecten en cultuurhistorische studies. Het gaat om Nederlands werk – projecten in het buitenland zijn welkom, mits van een Nederlandse ontwerper. 

Speciale aandacht vragen we voor inzendingen die betrekking hebben op stedelijke vernieuwing en wonen, en opgaven in het landelijk gebied. We benadrukken dat ook overheden, ontwikkelaars, corporaties en andere opdrachtgevers worden uitgenodigd om in te zenden.

 

Het aanmelden van projecten kan via het inschrijfformulier op deze website. Hier vindt u ook de voorwaarden voor deelname. De inzendingen dienen uiterlijk 23 april 2021 binnen te zijn op het secretariaat.

 

Voor meer informatie of vragen neem contact op met Martine Bakker, 06 57019752 of 

jaarboek@blauwekamer.nl