HET GROTE PLEZIER VAN OUDE MEUK

05-05-2015 - Column door Willem van Toorn – Op een ‘brocante’ in Frankrijk ben niet op zoek ben naar de jeukverwekkende zooi die de Nederlandse stad op Koningsdag lamlegt, maar naar zaken die mij een cultuurhistorisch verhaal vertellen.


HET LEGE LANDSCHAP VAN DE A4

05-05-2015 - Prettig leeg is het landschap rond de ‘Slinger van Steenbergen’, een stuk van het nieuwe traject van snelweg A4.


IN ARNHEM KAN NIETS / ALLES

05-05-2015 - In Arnhem gaan de meeste hemelbestormende stadsplannen als een nachtkaars uit. De werkelijkheid van de stedelijke ontwikkeling is echter minder somber dan zij lijkt.


BK JAARBOEK NU VERKRIJGBAAR ALS IBOOK

30-04-2015 - Het Jaarboek Landschapsarchitectuur en stedenbouw 2014/15 is nu ook verkrijgbaar als iBook. Taal: Engels. De editie van 2013 is beschikbaar in het Engels en het Nederlands.


METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG NU AL ONDER DRUK

24-02-2015 - Het samenwerkingsverband van 23 gemeentes in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag is nog maar nauwelijks opgericht of het rijk lijkt alweer een eind te maken aan de hooggespannen verwachtingen. Bij een gedwongen afsplitsing van de samenwerking over het vervoer in de regio, blijft het bestuursorgaan verweesd achter.


VLAAMS BOUWMEESTER BESCHULDIGD VAN VOORKENNIS

06-02-2015 - Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen is begin deze maand uit zijn ambt ontheven. Het ontslag volgde na een onderzoek van de Vlaamse regering waarin Swinnen belangenverstrengeling werd verweten.


WIE MAAKT NEDERLAND?

22-01-2015 - Tijdens de opening van het Jaar van de ruimte hield PBL-directeur Maarten Hajer zijn collega's een spiegel voor. ‘Als iedereen zijn eigen afval verwerkt en energie opwekt, wie heeft dan nog behoefte aan een publieke infrastructuur?’

TWITTER

 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
 AANBIEDING VOOR
NIEUWE ABONNEES

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ga naar de strips van Rob van der Bijl

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••