In het juninummer

Caspar David Friedrich: Tageszeitenzyklus, Der Nachmittag.

OVER SCHOONHEID GESPROKEN

In het dossier keren we terug naar misschien wel de essentie van de bouwkunsten landschapsarchitectuur en stedenbouw - de schoonheid van het ruimtelijk ontwerp. Want welke rol speelt esthetiek nog in de hedendaagse praktijk. Opgaven zijn complex en strategisch, van ontwerpers worden nieuwe vaardigheden verlangd, welstandscommissies liggen onder vuur en ambtelijke termen als 'omgevingskwaliteit' en 'belevingswaarde' voeren de boventoon. Hoogste tijd dus om te verkennen hoe het gesteld is met de artistieke kant van beide vakgebieden. Komt schoonheid voldoende aan bod?

 

In een inleidende reportage gaat publicist Teun van den Ende op zoek naar de antwoorden. Wat is schoonheid tegenwoordig en wie bepaalt dat? Is het onderwerp van een vakdiscussie of staat het onder invloed van de publieke opinie? En welke positie heeft schoonheid in het ontwerponderwijs?

In een kort essay beschrijven de Delftse promovendi Jose van Campen en Sandra van Assen hoe schoonheid in de hedendaagse kwaliteitsadvisering - zoals in Q-teams en 'commissies ruimtelijke kwaliteit' – de olifant in de kamer is. Experts weten dat het belangrijk is, maar er wordt nauwelijks over gesproken. We gaan in gesprek met Paul Roncken, landschapsarchitect en docent aan Wageningen University. Zijn gehele carrière denkt hij al na over de betekenis van schoonheid en vorig jaar promoveerde hij met een onderzoek naar de sublieme landschapservaring.

In persoonlijke bijdragen verhalen vakgenoten als Yttje Feddes, Anouk Vogel, Boris Hocks en Han Meyer over de rol die schoonheid speelt in hun ontwerpwerk. 

 

EN VERDER...

DE CIRCULAIRE WIJK

De circulaire stad is in opkomst. Maar wat houdt dit precies in? Circulariteit toont zich op vele manieren - hergebruik van materialen, gesloten energiekringlopen en er is zelfs zoiets als 'sociale circulariteit'. De realisatie van een circulaire woonbuurt lijkt in veel gevallen vooral een technologische opgave. De vraag rijst hoe daarbinnen de stedenbouwkundige kwaliteit geborgd wordt. Auteur JaapJan Berg zoekt het uit.

 

INTERVIEW MET BERNADETTE JANSSEN

Redacteuren Marieke Berkers en Mark Hendriks gaan in gesprek met stedenbouwkundige Bernadette Janssen, sinds enige tijd partner bij BVR. Wat is haar ontwerpfilosofie? Wat is de toekomst van de stad? En hoe is het om leiding te geven aan een roemrucht bureau?

 

DE STEDELIJKE TUIN

Tuinontwerper Lucie Nijsen reist naar de Chelsea Flower Show. Het thema dit jaar is The Urban Garden - over hoe tuinen bijdragen aan de aanpak van grootstedelijke vraagstukken.

 

DE PROJECTEN

Journalist Tim de Boer gaat naar Venlo voor een kijkje in de door Studio Hartzema ontworpen villawijk Nieuw Stalberg. En redacteur Marieke Berkers bezoekt het gelauwerde zonnepark De Kwekerij in het Gelderse Hengelo.

 

COLUMN

Van Christiaan Weijts.

 

 

Dit nummer is nog verkrijgbaar via deze link