Eervolle vermelding René Pechèreprijs voor Jaarboek 2016

Het Blauwe Kamer Jaarboek 2016 ontving afgelopen zaterdag in Brussel een eervolle vermelding bij de uitreiking van de René Pechèreprijs. De award wordt elke twee jaar uitgereikt aan de beste Nederlandstalige publicatie over tuinkunst en landschapsarchitectuur. Dit keer was de winnaar het boek Er stond een vrouw in de tuin van Anne Mieke Backer. De prijs is een initiatief van Bibliotheek René Pechère.

Wat is omgevingskwaliteit?

Vincent de Munter, Isolde Somsen en Floris Alkemade.

 

Woensdag mogen we weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezing. Als stedenbouwkundige en landschapsarchitect let je waarschijnlijk extra op de ruimtelijke visies van de verschillende partijen. Hoe staan ze tegenover nieuwe uitbreidingslocaties, of vergroening van wijken? Niemand heeft het over de omgevingswet, die toch echt volgend jaar in werking treedt. Hoe staat het ervoor met de omgevingsvisie? Wat verstaat men onder ‘ruimtelijke kwaliteit’? Stichting Dorp, Stad en Land besteedt in het Magazine TOON uitgebreid aandacht aan dit vage begrip. Rijksbouwmeester Floris Alkemade, landschapsarchitect Isolde Somsen en beleidsmedewerker Vincent de Munter zijn het er in ieder geval over eens dat ruimtelijke kwaliteit subjectief is. Het hangt af van de omstandigheden, de context en de persoonlijke bagage van de aanschouwer. Dat maakt het er allemaal niet duidelijker op, maar geeft wel stof tot nadenken. Welke rol kunnen ontwerpers spelen in het vaststellen van de ruimtelijke kwaliteit? 

Wageningse razende reporters

Sovjet-architectuur in Narva.

 

Studeren in het buitenland is altijd een leerzame ervaring. Studenten komen in aanraking met andersoortige ruimtelijke opgaven en lopen tegen praktische uitdagingen aan die in het overgereguleerde Nederland niet aan de orde zijn. In het Wageningse studentenmagazine Topos Online vertellen studenten landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning over hun buitenlandse uitwisselingsprojecten. Gerben Hartgerink laat zien hoe Sheffield is veranderd van een monsterlijke industriestad in een van de groenste steden van Groot-Brittannië. Tim den Duijf legt de identiteitscrisis bloot van de Estse stad Narva, waar na de tweede wereldoorlog veel erfgoed verloren is gegaan. 

Voetgangersvriendelijke openbare ruimte is echt gezonder

North Laine, Brighton. Foto: Alamy

 

De meeste ontwerpers zijn er al lang van overtuigd, maar nu onderbouwt een omvangrijke studie de stelling: Voetgangersvriendelijke openbare ruimte is echt gezonder. In een artikel in The Guardian tonen onderzoekers van de University of Hong Kong en Oxford University een duidelijk verband aan tussen gezondheid en de inrichting van de openbare ruimte. Zij maten de bloeddruk van 430.000 personen in verschillende steden in het Verenigd Koninkrijk. Mensen die in een voetgangersvriendelijke buurt wonen, blijken minder vaak last te hebben van een te hoge bloeddruk dan mensen die in een minder uitnodigende omgeving wonen. De onderzoekers pleiten dan ook voor investeringen in de inrichting van de openbare ruimte als preventiemiddel tegen chronische gezondheidsproblemen.

Geen woorden maar beelden

De Babylonische toren van de Moderniteit, Carlijn Kingma.

 

Landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen weten al lang dat een beeld meer zegt dan duizend woorden. Een impressie kan je ontwerp maken of breken. Teun van den Ende betoogt in zijn artikel ‘Waar is de verbeelding’ op Vers Beton dat de politiek wel wat van ontwerpers kan leren als het gaat om de verbeelding van toekomstscenario’s. Door ingewikkelde problemen met behulp van beelden inzichtelijk te maken, zouden veel meer mensen zich bij de politiek betrokken voelen. 'Beelden bezitten een integrerende kracht die denkruimte en lucht kunnen brengen in lastige discussies. Beelden tonen ons allerlei mogelijke toekomsten die we niet allemaal kunnen realiseren, maar wel na kunnen streven. Kortom: beelden doen ons beseffen dat er alternatieven zijn voor het hier en nu.'

Pop-ups zijn de fast food van de landschapsarchitectuur

Times Square – Lawn Chairs(2009)

 

De laatste decennia zien we in steden regelmatig pop-up installaties verschijnen waarmee ontwerpers hun ruimtelijke interventies testen. Denk bijvoorbeeld aan de Agora van ZUS op het Spui in Den Haag. Damian Holmes, redacteur van World Landscape Architect, signaleert dat deze pop-ups steeds vaker worden ingezet als marketinginstrument. Hij noemt dit de ‘fast food van de landschapsarchitectuur’. Het zijn opvallende installaties die vooral een leuk plaatje op moeten leveren voor de sociale media. Holmes vindt dit een oneigenlijk gebruik van het medium: vaak staan de installaties er maar kort en bestaan ze uit wegwerpmaterialen. Hij pleit daarom voor een meer bedachtzame inzet van de pop-up.

E-zine van februari: plan voor Olympisch park in Sotsji, voetgangersbrug in Dieren en 'schuimtaart in Heerlen'

In het deze week verschenen februarinummer van het Blauwe Kamer e-zine een animatie over het ontwerp van LEVS Architecten voor een binnenstedelijke ontwikkeling in de Russische stad Jekaterinburg. Daarnaast de door OnixNL ontworpen voetgangersbrug bij het station van Dieren en het vernieuwingplan van Maxwan voor het Olympic Park van Sotsji. Architect Gert Kwekkeboom raadt vakgenoten aan om het boek De Graanrepubliek van Frank Westerman te lezen. Columnist Kris Oosting bezocht het omstreden Maankwartier in Heerlen.

De Bijlmer in Amerikaans perspectief

De meeste van ons kennen het verhaal van de Bijlmermeer wel: licht, lucht en ruimte, gescheiden functies en egalitaire woningen. Toch is het verfrissend om het verhaal eens vanuit een Amerikaans perspectief te horen. De Californische design-podcast 99% Invisible besteedt maar liefst twee afleveringen aan ons modernistische bouwexperiment. Pi de Bruijn en Zef Hemel vertellen in hun beste Engels over de ontstaansgeschiedenis van de Bijmer: 'Wait, I have to search the word honingraat...' 

Een lange lijn van compromissen door de Achterhoek

Een nieuwe, 22 kilometer lange hoogspanningslijn slingert door de Achterhoek naar Duitsland. Toepassing van moderne tweebenige masten beperkt de overlast van elektromagnetische straling maar zorgt voor een onrustig beeld. En de vele knikken in het tracé verraden dat bestuurlijke dilemma’s het meestal wonnen van de landschappelijk inpassing.

 

Tekst Marlies Brinkhuijsen en Rudi van Etteger | Beeld Hans Peter Föllmi

meer lezen

Strip (12): Lissabon-Brussel in abstracties

In het grafisch getekende Ophélie et les directeurs des ressources humaines van Éric Lambé zijn Lissabon en Brussel abstracte stedelijke ruimtes. Lissabon, dat bekendstaat als een gezellige drukke stad, met steile romantische straten en fraaie, drukbezochte pleinen, verwordt tot een abstract stratenpatroon met daarbinnen vervreemdende architectonische elementen. Zo ook wordt het naoorlogse Brussel weergegeven. De bruisende stad uit vroeger dagen is onzichtbaar. Kantoren en flats blijken bruikbare middelen om Brussel te abstraheren.


Door Rob van der Bijl

meer lezen

Lightrail is niet de oplossing

Foto:  SpoorPro

 

Het blijft maar drukker worden op de Nederlandse wegen. In de Randstad wordt gevreesd voor een verkeersinfarct. Verschillende wethouders en stadsvervoerders deden daarom  in januari een oproep in de NRC om te investeren in lightrail voor de hele Randstad. Volgens onze eigen Blauwe Kamer redacteur Rob van der Bijl is Lightrail tussen de grote steden niet de oplossing. In een interview met SpoorPro pleit hij voor hoogwaardig openbaar vervoer binnen de regio's en steden.

Column: Ethiopië en de voedselhulp

Door: Mark Hendriks

 

Twee weken geleden kondigde de Volkskrant de start aan van ‘De voedselzaak’, een artikelenreeks waarmee de krant dit jaar het complexe voedselvraagstuk wil onderzoeken. In zijn voorwoord introduceerde hoofdredacteur Philip Remarque de eerste aflevering van het journalistieke project. Hoe kan Afrika, het continent waar de komende jaren de grootste bevolkingsgroei plaatsvindt (2 miljard mensen in 2050) en waar klimaatverandering het hardst toeslaat (droogte, overstromingen), voorzien in zijn eigen voedselproductie?

 

meer lezen

In memoriam: Pieter (PAM) Buys (1923-2018)

Foto: Christiaan Krouwels

 

Afgelopen week overleed op 94-jarige leeftijd tuin- en landschapsarchitect Pieter Buys, door velen vanouds PAM genoemd. Onder vakgenoten gold hij als nestor. De terreinaanleg en binnentuinen van de Katholieke Universiteit Nijmegen, de herautentuin van de Efteling, de binnentuin van het ministerie van Financiën, de wijk Grondmolen in Papendrecht – het zijn maar een paar voorbeelden uit zijn productieve carrière. Bijna zeven decennia werkte Buys als ontwerper en zelfstandig gevestigd adviseur – ook na zijn pensionering gaf hij het ontwerpen niet op. Ter herinnering aan hem publiceren we het mooie portret dat oud-redacteur Marinke Steenhuis in 2006 over Pieter Buys maakte.

meer lezen

Bouwen in het groen – liever niet!

De afgelopen week baarde minister Ollongren opzien door in een interview met De Telegraaf te suggereren dat gemeenten 'meer aan de randen en in het groen' moeten bouwen. Alleen zo kunnen we volgens de D66-politica de nijpende woningnood het hoofd bieden. Ondanks dat zij later op Radio 1 haar uitspraken ietwat nuanceerde, viel onbegrip haar ten deel. Veel gemeenten die de afgelopen jaren binnenstedelijk bouw tot beleid hebben gemaakt, reageerden verontwaardigd. Vakgenoten en opiniemakers klommen in de pen om de minister van repliek te voorzien. Thalia Verkade van De Correspondent wees Ollongren fijntjes op een Tedtalk waarin Peter Calthorpe in een kwartier uitlegt hoe je duurzame en leefbare steden bouwt. 

Een scherpe bijdrage – en niet eens een directe reactie op het pleidooi van de minister – kwam van planoloog Jeroen Niemans, in het dagelijks leven werkzaam bij Ruimtevolk. Hij schreef in Trouw dat we de obsessie met veel bouwen moeten loslaten en vol moeten gaan  voor slimmere en duurzame steden. Zijn stuk vind je hier.

E-zine van januari: museumtuin, Panamakanaal en Vlaamse bossen

In het gisteren verschenen januarinummer van het Blauwe Kamer e-zine een informatieve film over de Zeepoort, een door Wurck ontworpen ecologische verbinding in de duinen van Noord-Holland. Daarnaast aandacht voor het ontwerp van de tuin van museum De Pont in Tilburg en het nieuwe onderkomen van Buro Lubbers. Onze Belgische correspondent Evelien Pieters schreef over hoe zij tot rust komt in de Vlaamse bossen.

Column: PR-stunt Afsluitdijk

Door: Christiaan Weijts

 

Iconen mogen wat kosten, ook in het landschap. Dat zien we bij de Nieuwe Afsluitdijk. Alleen aan de feestverlichting van studio Daan Roosengaarde kon al dertien miljoen euro gespendeerd worden. Die monumentale dijk moet vooral een ‘beleving’ worden, bijna als een theatervoorstelling. Of liever gezegd: een pr-filmpje voor Nederland.

 

Dat blijkt ook uit kleine details rond het centrale project. Neem de nieuwe waterpompen die in toekomst 400 kuub IJsselmeerwater per seconde de zee in kunnen spuien. De grootste pompen van Europa. Uiteraard moeten die energieneutraal zijn, maar belangrijker nog is dat de bezoekers van die pr-voorstelling meteen bij de entree al zíen dat het energieneutraal is. Dus is nu het voornemen om een zonnepanelenpark van tien hectare aan te leggen langs de A7, aan de kant van Noord-Holland, bij Den Oever. Alleen: daar staan nu bossen. Nou ja, geen oerbossen waar je in kunt verdwalen, eerder wat losse plukjes bomen. Wat is natuur nog in dit land? / Een stukje bos ter grootte van een krant. Die regels van J.C. Bloem gaan hier bijna letterlijk op. Maar toch. Alles is veel voor wie niet veel verwacht.

meer lezen

Edzo Bindels (West 8): ‘De stedenbouw is machteloos’

Tekst Mark Hendriks |  Foto Christiaan Krouwels

Stedenbouwkundige Edzo Bindels betreurt het gebrek aan ontwerpruimte in stadsontwikkelingsprojecten waar vastgoedbelangen, politieke afwegingen en verkeerskundige rigiditeit geen ruimte laten voor de ‘ziel van de plek’. Maar hij ziet ook lichtpuntjes, zoals in Den Bosch en Den Helder, waar hij betrokken is bij binnenstadprojecten: ‘Hier heeft een nieuwe generatie het bij de ontwikkelaars voor het zeggen. Zij hebben een shift gemaakt – van spreadsheet naar stedenbouwkundige kwaliteit.’

meer lezen

Iconen gaan Rotterdam-Zuid niet redden

Foto: Frank Hanswijk

 

In Rotterdam-Zuid zijn armoede, segregatie en eenzaamheid onderdeel van de dagelijkse realiteit. Daar zijn iconische ontwerpen als het Centraal Station en de Markthal geen antwoord op, betoogt rijksbouwmeester Floris Alkemade in de lezing die hij gaf ter ere van de uitreiking van de Rotterdam Architectuurprijs. 'Architecten en stedenbouwers zullen een rol moeten nemen die verder reikt dan het domein van de architectuur.'

 

Bron: versbeton.nl

E-zine december: feeërieke universiteitstuin en opknapbeurt voor Gelders provinciehuis

Vandaag verschijnt het laatste e-zine van 2017. Met daarin een mooie animatie van het ontwerp voor de Aga Khan Garden, een botanische tuin op het grondgebied van de universiteit van Alberta in Canada. Ook aandacht voor de uitbreiding en renovatie van het Gelderse provinciehuis in Arnhem.

Verder in dit nummer: boekentips voor onder de kerstboom door redacteur Maarten Ettema, een column van Kris Oosting over de allereerste Googlewijk en het initiatief van de jonge ontwerper Kenji Masson om een oud pretpark een nieuw leven in te blazen.

Leegloop platteland is een ruimtelijk vraagstuk

Het decembernummer van Blauwe Kamer – tevens het jaarboek – bevatte een fotoreportage van Rubén Dario Kleimeer over vervallen boerderijen in de Brabantse Peel. Hier leefden boerenfamilies die de armoede van het zand ontworstelden met almaar groeiende veebedrijven – maar die het toch niet redden in de race om schaalvergroting en intensivering. Hun zonen en dochters wilden het boerenbestaan van hun ouders niet voortzetten. Tot 2030 komen er nog meer dan 20.000 lege boerderijen bij, schat Wageningen Environmental Research (voorheen Alterra). Een weerbarstig probleem, maar ook een nieuwe opgave voor de inrichting van het landelijk gebied – vinden ook twee adviesraden van de minister van Cultuur.

 

Door Maarten Ettema
Foto Rubén Dario Kleimeer

meer lezen