Jaarboek 2019: zend je beste projecten in

Het Blauwe Kamer Jaarboek geeft een overzicht van de beste projecten uit de stedenbouw en landschapsarchitectuur. Ontwerpers en opdrachtgevers worden uitgenodigd om voor de editie van 2019 plannen, projecten en studies in te sturen.

 

Een onafhankelijke commissie kiest de projecten voor het boek. Naast voorzitter Joks Janssen (directeur van Brabant Kennis) bestaat de commissie dit jaar uit architect Eva Pfannes (Ooze),Bianca Seekles (ERA Contour), stedenbouwkundige Enno Zuidema (MVRDV) en landschapsarchitect en Blauwe Kamerredacteur Marc Nolden. 

 

Ingezonden projecten moeten afkomstig zijn uit de periode 2018-2019 (t/m maart). Alle soorten projecten zijn welkom: van uitgevoerde openbareruimteplannen tot strategische langetermijnvisies, van zelfgeïnitieerde bottom-upinitiatieven tot ontwerpend onderzoek, van herontwikkelingsprojecten tot cultuurhistorische studies, van Nederlands werk tot projecten in het buitenland (mits van een Nederlandse ontwerper). 

 

Inschrijven kan via dit formulier op www.blauwekamer.nl. Daar staan ook de voorwaarden voor deelname.

 

Regio van de Toekomst (8): De toekomst in Zuid-Holland is van hout

In in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken voeren de BNSP en NVTL de ontwerpverkenning Regio van de toekomst uit. In vier regio’s doen acht ontwerpteams ontwerponderzoek naar de grote opgaven die in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) aan bod komen. In een speciale blogserie doet Blauwe Kamer verslag. Dit is aflevering 8.

Woningbouw in hout leidt tot nieuwe woonlandschappen, aldus het team van Marco Vermeulen.

 

Het klinkt simpel: realiseer de benodigde woningen in Zuid-Holland – tot 2040 gaat het om 220.000 huizen – met sloopmateriaal en houtbouw. Dat is de boodschap van Anne Loes Nilessen en Marco Vermeulen, de captains van de twee ontwerpteams die in Zuid-Holland aan de slag zijn. Volgens Nilessen en Vermeulen lossen we met deze strategie niet alleen het verstedelijkingsvraagstuk op, maar spelen we ook in op de schaarste aan bouwmaterialen en het terugdringen van de CO2-uitstoot.

 

Tekst: Mark Hendriks

 

De praktijk zal weerbarstiger zijn. Er is momenteel weliswaar veel aandacht voor verduurzaming, maar de focus ligt vooral op het vergroenen van de energievoorziening. De materialenkant (biobased, recyclebaar) en het wegnemen van CO2 uit de atmosfeer (waar het klimaatakkoord eigenlijk over gaat) raken nog weleens ondergesneeuwd. Daarbij is de bouwsector – geen onbelangrijke speler in dit verhaal – tamelijk conservatief. Zij ruimen in de toekomstige woningbouw vooralsnog een belangrijke plaats in voor beton. 

meer lezen

Het e-zine van februari: slimme wijk in Helmond en uitwaaien op de Afsluitdijk

In het e-zine van februari aandacht voor Brainport Smart District, de door UNStudio en Felixx ontworpen slimme stadswijk in Helmond waar toekomstige bewoners experimenteren met nieuwe technologieën op het gebied van energiewinning, afvalverwerking en waterbeheer. Ook innovatie is de nieuwe woonwijk Schoonschip in Amsterdam, die volledig ui woonboten bestaat. Een timelapse toont de aankomst van de eerste zeven boten. Verder een kijkje op het nieuwe Kaohsiung Station in Taiwan en het advies van landschapsarchitect Yoran van Boheemen om eens wat vaker naar buiten te gaan.

Zelfgebouwd is niet lelijk

ADM-terrein, foto: Johannes Schwartz

 

Een tijdje terug woedde er een discussie op sociale media over de esthetische kwaliteit van bottom-up bouwprojecten. Aanleiding was de kritiek in het Blauwe Kamer Jaarboek 2018 op het Hof van Cartesius, een creatieve hub waar circulariteit en ‘samen stad maken’ het uitgangspunt zijn. De selectiecommissie was kritisch over de ontwerpkwaliteit: “De paviljoens hebben een gekunstelde en rommelige uitstraling, alsof circulair bouwen er per se houtje-touwtje uit moet zien.” De reacties op twitter waren pittig: “Elitair!” en “Wie bepaalt wat kwaliteit is?”

 

Esthetiek van idealen

Dat over smaak niet valt te twisten bewijst het artikel van Marina Otero Verzier op Domusweb over het onlangs ontruimde ADM-terrein. Deze voormalige droogdok bij Amsterdam werd sinds 1987 gekraakt. Een veelkleurig gezelschap bouwde hier op organische wijze een alternatieve woongemeenschap. Otero Verzier betreurt het verdwijnen van een niet-commerciële, gemeenschappelijke woonvorm, als idealistisch tegenwicht voor de huidige kapitalistische woningmarkt voor de happy few. De esthetiek van de bouwwerken op het ADM-terrein weerspiegelt deze idealen en is alleen al om die reden waardevol.

Strip (18): Een stad

Lian Ong tekent in ‘Stuifmeel’ met soepele lijnen en pennenstreken een stad waarvan de atmosfeer neerslaat op het verhaal. De inkt is overwegend donker tot zwart. Wanneer Noga door de nacht vlucht om haar achtervolger van zich af te schudden, hangt de hitte van de dag nog als een klamme deken boven de straten. ‘Uitgerekend die nacht’ had Noga zich weer eens ‘flink in de nesten gewerkt’.

Tekst Rob van der Bijl

meer lezen

Het veelbewogen leven van Lotte Stam-Beese

 

Onlangs promoveerde Hanneke Oosterhof aan de TU Eindhoven op het leven en werk van stedenbouwkundige Lotte Stam-Beese. Margit Schuster recenseerde voor Archined de handelseditie van het proefschrift.

 

Lotte Stam-Beese (1903-1988) werd geboren in Duitsland, studeerde aan het Bauhaus, en werkte een periode in de Sovjet-Unie voordat ze met Mart Stam trouwt en naar Nederland verhuist. Daar sluit het echtpaar zich aan bij de architectenbeweging ‘De 8’ die ‘de behoeften van de samenleving en de dienende functie van de architectuur’ centraal stelt. Het huwelijk houdt geen stand en Lotte treedt als eerste vrouw aan bij de Dienst Standsontwikkeling in Rotterdam. Bij stadsontwikkeling levert zij een belangrijke bijdrage aan de wederopbouw van de stad en is ze als ontwerpster verantwoordelijk voor onder andere de wijken Kleinpolder, Pendrecht, Het Lage Land en Ommoord. Lotte Stam-Beese was een daadkrachtige vrouw, een doorzetter die als vrouw op veel fronten nieuw terrein wist te bemachtigen.

Verdichting als kwaliteitsimpuls

Zijn grote nieuwbouwwijken onvermijdelijk, of kunnen we de vraag naar nieuwe woningen binnenstedelijk oplossen? Verdichting is niet alleen een manier om ons buitengebied open te houden, maar ook een motor voor een gezonde stad. Blauwe Kamer redacteur Anne Seghers beschreef voor NL Magazine een aantal succesvolle voorbeelden van inbreiding in Venlo, Utrecht, Groningen en Delft. Deze vier projecten brengen elk op hun eigen manier een vergeten stuk stad opnieuw in verbinding met haar omgeving.

Hou houdbaar zijn onze polders?

Dat de zeespiegelstijging grote gevolgen zal hebben voor Nederland is algemeen bekend. Wetenschapsjournalist Rolf Schuttenhelm laat in Vrij Nederland verschillende wetenschappers aan het woord die stellen dat het gevaar nog veel ernstiger is dan gedacht. De experts hebben één gedeelde zorg: Nederland heeft geen Plan B, voor als de zeespiegel sneller gaat stijgen dan waar we rekening mee houden in het Deltaprogramma. Moeten we de laagste delen van ons land misschien opgeven?

 

Regio van de Toekomst (7): Natuurkracht voor de Eemsdelta

BNSP en NVTL voeren in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken de ontwerpverkenning Regio van de toekomst uit. In vier regio’s doen acht ontwerpteams ontwerponderzoek naar de grote opgaven die in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) aan bod komen. In een speciale blogserie doet Blauwe Kamer verslag. Dit is aflevering 7.

De Waddenkust: toneel voor natuurgebied, werelderfgoed, industrie en windpark.

 

Landschap trekt zich weinig aan van projectgrenzen. Trek op papier een lijn om de Eemsdelta en veel aspecten die van belang zijn voor ontwikkelingen binnen het projectgebied, strekken zich uit tot voorbij de getrokken lijn. Het Waddenlandschap van Noordoost-Groningen is niet alleen werelderfgoed, maar ook het nationale ‘aanlandpunt’ (stekker) van een windpark op zee.

 

Door: Marieke Berkers

 

In de Eemshaven komt straks een derde van de Nederlandse elektriciteitsbehoefte aan land. Als energiehub trekt het gebied Google en andere bedrijven voor de bouw van enorme datacenters. Kortom, zelden figureert een regionale ontwerpopgave in zo’n internationaal spanningsveld. 

meer lezen

Het eerste e-zine van 2019 – volledig vernieuwd, nog steeds actueel

De schaapskooi in het Drentse natuurgebied Bargerveen. Foto: Marieke Kijk in de Vegte

 

Vandaag verschijnt het eerste e-zine van 2019. We hebben de uitgave flink opgefrist, met meer mogelijkheden tot doorklikken, nieuwe rubrieken en een update van de vormgeving (zoals een moderne letter en nieuwe widgets). De nadruk is nog meer op het visuele aspect te komen liggen, door teksten kort te houden en meer beeldelementen toe te voegen. In plaats van één film bieden we voortaan meer video’s aan – in deze editie onder andere een film over de nieuwe LocHal in Tilburg en een video-impressie van de heringerichte Roosendaalse Vliet. Daarnaast een fotoreportage over een door Daad Architecten ontworpen schaapskooi in Drenthe, een landschappelijk crematorium in Aalst en een kijkje in het kantoor van Buro Harro. Tot slot 'Post uit België' van onze correspondent Evelien Pieters. 

De stadsrand verdient onze aandacht

 

In het regionale omgevingsbeleid wordt over het algemeen onderscheid gemaakt tussen stedelijk gebied en landelijk gebied. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) onderzocht juist de dynamische zone die er tussenin ligt: de stadsranden. De stadsrand is een schakelgebied waar bovenlokale vraagstukken voor energie en klimaat, voedsel en natuur, mobiliteit en leefomgeving bij elkaar kunnen komen. De studie geeft handreikingen voor de ontwikkeling van specifiek stadsrandbeleid op lokaal en regionaal niveau.

Shocktherapie tegen Zeespiegelstijging

 

In Nederland zijn we wel gewend aan het idee dat ons huis onder water kan komen te staan. In de Verenigde Staten maakt Jon Leland, directeur van Kickstarter, op ludieke wijze inzichtelijk wat zeespiegelstijging voor New York betekent. In een interview met de New Yorker vertelt hij ervoer. Leland printte 8000 stickers met de tekst; ‘Bij 2° temperatuurstijging zal deze plek onder water staan. Eis maatregelen tegen klimaatverandering’. Deze stickers verschijnen op de relevante plekken in het straatbeeld. Het doel is om de mensen wakker te schudden en de machinerie in beweging te krijgen om eindelijk echt iets te doen tegen klimaatverandering. Op de website www.thisplacewillbewater.org is te zien welke delen van New York precies overstromingsgevaar lopen. Leland heeft al een vervolg in petto: ‘Deze plek zal woestijn zijn.’ “Het midwesten van de VS zit namelijk ook in de penarie.”

Woonproject Space-S zoekt nog naar zijn vorm

Foto Rufus de Vries

In Eindhoven is een project voor sociale woningbouw een voorbeeld van een nieuwe benadering waarbij toewijzing is gekoppeld aan betrokkenheid bij de wijk. Een plankritiek door Teun van den Ende.

meer lezen

Hoogbouw: zegen of vloek?

Een poster met daarop de skyline van Pudong, het zakendistrict van Shanghai. Foto: EPA

 

De laatste jaren wordt er weer stevig gebouwd, vooral in de steden. De nieuwe projectlocaties lijken steeds dichter bebouwd te worden met steeds hogere gebouwen. Zal dit onze steden naar een hoger niveau tillen, of is het de nekslag voor het geliefde, bruisende stadsleven? De meningen lopen uiteen.

meer lezen

Hoe zien de NOVI-wijken er straks uit?

'Eenheidsworst', 'veel te massaal', 'niet dood gevonden'. Deze kreten zijn dikwijls geuit als het om de Vinex-wijken ging. Volgens Hans Reijnen en Gregor Heemskerk zijn de Vinex-wijken echter pareltjes van ruimtelijke kwaliteit vergeleken met de nieuwbouw die ons nu boven het hoofd hangt. In een opiniestuk in Stadszaken uiten zij hun bezorgdheid. 

meer lezen

Laatste e-zine van 2018: special over Regio van de Toekomst

Dit laatste e-zine van 2018 staat volledig in het teken van Regio van de Toekomst. Op verzoek van Emiel Reiding, de rijksambtenaar die over enkele maanden een Nationale Omgevingsvisie moet afleveren, en in opdracht van vier provincies werken acht ontwerpteams in vier regio’s (Rotterdam-Den Haag, Waddenkust, Arnhem-Nijmegen-Foodvalley en Flevoland) aan ruimtelijke vergezichten. De uiteindelijke resultaten zijn niet alleen bedoeld om richting te geven aan de regionale omgang met actuele opgaven, maar ook om de discussie over de inhoud en de ambitie van de NOVI te voeren.

Blauwe Kamer volgt dit traject op de voet. Redacteur Marieke Berkers publiceert met enige regelmaat een blog waarin zij reflecteert op de voortgang en tussentijdse resultaten. De teams zijn inmiddels halverwege – een goed moment om in dit e-zine de stand van zaken te laten zien.

Groeten uit de binnenstad

Kerstmarkt in de Arnhemse Bakkerstraat.

Als bewoner van de Arnhemse binnenstad hinkt webredacteur Sofia Opfer op twee gedachten. Aan de ene kant is het leven in een stadscentrum gezellig en afwisselend, met tal van voorzieningen bij de hand. Aan de andere kant voelt het soms vervreemdend, alsof ze in een decor woont. Rond de feestdagen stelt Opfer zich de vraag: wat is nu echt de kwaliteit van de binnenstad, en kan het met al dat consumeren niet een tandje minder? 

 

Door: Sofia Opfer

meer lezen

Strip (17): Londen als plechtstatig decor

'Londen, 24 april 1949. Na een stortbui ’s morgens vrolijk een bleek lentezonnetje Piccadilly Circus op …' Zo begint de strip-thriller 'Rendez-Vous in Sevenoaks'. De auteurs van dit spannende verhaal - tekenaar Floc'h en tekstschrijver Rivière - situeren hun verhaal in het naoorlogse Londen. Hun hoofdfiguur, George Croft, een journalist en schrijver van griezelverhalen, beleeft er zijn avontuur, zijn laatste wel te verstaan...

Door Rob van der Bijl

meer lezen

In memoriam: Bart Vlaanderen

Op 29 november overleed Bart Vlaanderen, stedenbouwkundig hoofdontwerper bij de gemeente Amsterdam. In een openhartig interview met het blog Happy Places vertelde hij afgelopen zomer hoe hij zich voorbereidde op zijn onvermijdelijke einde.

 

Bart Vlaanderen studeerde in de jaren '80 landschapsarchitectuur aan Wageningen University. Sinds 2000 was hij stedenbouwkundig hoofdontwerper bij de gemeente Amsterdam. Daar werkte hij aan projecten als OverAmstel, Oostpoort, Zuidas en Haven-Stad.

 

Vorig jaar kreeg Bart Vlaanderen het slechte nieuws dat er een tumor in zijn hersenen zat die niet meer te genezen was. In eerste instantie werkte hij zo veel mogelijk door: 'Werken was voor mij een heel vanzelfsprekend iets. Ik ben ontwerper in Amsterdam, dat heb ik altijd met ontzettend veel plezier gedaan.(…) Ik dacht dan ook: Ik word diep ongelukkig als ik thuis ga zitten. Gaan wachten.’

 

Toen de chemo niet aansloeg, moest hij toch de handdoek in de ring gooien. Thuis verdiepte hij zich in tuinieren en filosofie. Eén voor één pelde hij de laagjes van zijn bestaan af, om tot zijn essentie te komen: 'Ik moet het loslaten, ook al is het zulk leuk werk. (…) Op het moment dat ik die (mantel van het werk, red.) afdeed, was er gelijk opluchting. Er ontstond gelijk ruimte bij mij merkte ik. Ik hoefde mezelf niet meer te bewijzen.'

Nohnik: ‘Het verhaal is de legitimering van je ontwerp’

Wieteke Nijkrake en Jorrit Noordhuizen zijn Nohnik.

 

Het bureau Nohnik verenigt de grote schaal van de landschapsarchitectuur met de schaal van de plek in de architectuur. Wieteke Nijkrake en Jorrit Noordhuizen maakten daarmee meerdere prijswinnende ontwerpen. Maar behalve voor vernieuwing hebben zij oog voor het aloude belang van een krachtige positie voor het ontwerp: ‘Het is raar dat het regionaal ontwerp geen gemeengoed meer is.’

 

Tekst Mark Hendriks |  Foto Christiaan Krouwels

meer lezen