Een lange lijn van compromissen door de Achterhoek

Een nieuwe, 22 kilometer lange hoogspanningslijn slingert door de Achterhoek naar Duitsland. Toepassing van moderne tweebenige masten beperkt de overlast van elektromagnetische straling maar zorgt voor een onrustig beeld. En de vele knikken in het tracé verraden dat bestuurlijke dilemma’s het meestal wonnen van de landschappelijk inpassing.

 

Tekst Marlies Brinkhuijsen en Rudi van Etteger | Beeld Hans Peter Föllmi

meer lezen

Strip (12): Lissabon-Brussel in abstracties

In het grafisch getekende Ophélie et les directeurs des ressources humaines van Éric Lambé zijn Lissabon en Brussel abstracte stedelijke ruimtes. Lissabon, dat bekendstaat als een gezellige drukke stad, met steile romantische straten en fraaie, drukbezochte pleinen, verwordt tot een abstract stratenpatroon met daarbinnen vervreemdende architectonische elementen. Zo ook wordt het naoorlogse Brussel weergegeven. De bruisende stad uit vroeger dagen is onzichtbaar. Kantoren en flats blijken bruikbare middelen om Brussel te abstraheren.


Door Rob van der Bijl

meer lezen

Lightrail is niet de oplossing

Foto:  SpoorPro

 

Het blijft maar drukker worden op de Nederlandse wegen. In de Randstad wordt gevreesd voor een verkeersinfarct. Verschillende wethouders en stadsvervoerders deden daarom  in januari een oproep in de NRC om te investeren in lightrail voor de hele Randstad. Volgens onze eigen Blauwe Kamer redacteur Rob van der Bijl is Lightrail tussen de grote steden niet de oplossing. In een interview met SpoorPro pleit hij voor hoogwaardig openbaar vervoer binnen de regio's en steden.

Column: Ethiopië en de voedselhulp

Door: Mark Hendriks

 

Twee weken geleden kondigde de Volkskrant de start aan van ‘De voedselzaak’, een artikelenreeks waarmee de krant dit jaar het complexe voedselvraagstuk wil onderzoeken. In zijn voorwoord introduceerde hoofdredacteur Philip Remarque de eerste aflevering van het journalistieke project. Hoe kan Afrika, het continent waar de komende jaren de grootste bevolkingsgroei plaatsvindt (2 miljard mensen in 2050) en waar klimaatverandering het hardst toeslaat (droogte, overstromingen), voorzien in zijn eigen voedselproductie?

 

meer lezen

In memoriam: Pieter (PAM) Buys (1923-2018)

Foto: Christiaan Krouwels

 

Afgelopen week overleed op 94-jarige leeftijd tuin- en landschapsarchitect Pieter Buys, door velen vanouds PAM genoemd. Onder vakgenoten gold hij als nestor. De terreinaanleg en binnentuinen van de Katholieke Universiteit Nijmegen, de herautentuin van de Efteling, de binnentuin van het ministerie van Financiën, de wijk Grondmolen in Papendrecht – het zijn maar een paar voorbeelden uit zijn productieve carrière. Bijna zeven decennia werkte Buys als ontwerper en zelfstandig gevestigd adviseur – ook na zijn pensionering gaf hij het ontwerpen niet op. Ter herinnering aan hem publiceren we het mooie portret dat oud-redacteur Marinke Steenhuis in 2006 over Pieter Buys maakte.

meer lezen

Bouwen in het groen – liever niet!

De afgelopen week baarde minister Ollongren opzien door in een interview met De Telegraaf te suggereren dat gemeenten 'meer aan de randen en in het groen' moeten bouwen. Alleen zo kunnen we volgens de D66-politica de nijpende woningnood het hoofd bieden. Ondanks dat zij later op Radio 1 haar uitspraken ietwat nuanceerde, viel onbegrip haar ten deel. Veel gemeenten die de afgelopen jaren binnenstedelijk bouw tot beleid hebben gemaakt, reageerden verontwaardigd. Vakgenoten en opiniemakers klommen in de pen om de minister van repliek te voorzien. Thalia Verkade van De Correspondent wees Ollongren fijntjes op een Tedtalk waarin Peter Calthorpe in een kwartier uitlegt hoe je duurzame en leefbare steden bouwt. 

Een scherpe bijdrage – en niet eens een directe reactie op het pleidooi van de minister – kwam van planoloog Jeroen Niemans, in het dagelijks leven werkzaam bij Ruimtevolk. Hij schreef in Trouw dat we de obsessie met veel bouwen moeten loslaten en vol moeten gaan  voor slimmere en duurzame steden. Zijn stuk vind je hier.

E-zine van januari: museumtuin, Panamakanaal en Vlaamse bossen

In het gisteren verschenen januarinummer van het Blauwe Kamer e-zine een informatieve film over de Zeepoort, een door Wurck ontworpen ecologische verbinding in de duinen van Noord-Holland. Daarnaast aandacht voor het ontwerp van de tuin van museum De Pont in Tilburg en het nieuwe onderkomen van Buro Lubbers. Onze Belgische correspondent Evelien Pieters schreef over hoe zij tot rust komt in de Vlaamse bossen.

Column: PR-stunt Afsluitdijk

Door: Christiaan Weijts

 

Iconen mogen wat kosten, ook in het landschap. Dat zien we bij de Nieuwe Afsluitdijk. Alleen aan de feestverlichting van studio Daan Roosengaarde kon al dertien miljoen euro gespendeerd worden. Die monumentale dijk moet vooral een ‘beleving’ worden, bijna als een theatervoorstelling. Of liever gezegd: een pr-filmpje voor Nederland.

 

Dat blijkt ook uit kleine details rond het centrale project. Neem de nieuwe waterpompen die in toekomst 400 kuub IJsselmeerwater per seconde de zee in kunnen spuien. De grootste pompen van Europa. Uiteraard moeten die energieneutraal zijn, maar belangrijker nog is dat de bezoekers van die pr-voorstelling meteen bij de entree al zíen dat het energieneutraal is. Dus is nu het voornemen om een zonnepanelenpark van tien hectare aan te leggen langs de A7, aan de kant van Noord-Holland, bij Den Oever. Alleen: daar staan nu bossen. Nou ja, geen oerbossen waar je in kunt verdwalen, eerder wat losse plukjes bomen. Wat is natuur nog in dit land? / Een stukje bos ter grootte van een krant. Die regels van J.C. Bloem gaan hier bijna letterlijk op. Maar toch. Alles is veel voor wie niet veel verwacht.

meer lezen

Edzo Bindels (West 8): ‘De stedenbouw is machteloos’

Tekst Mark Hendriks |  Foto Christiaan Krouwels

Stedenbouwkundige Edzo Bindels betreurt het gebrek aan ontwerpruimte in stadsontwikkelingsprojecten waar vastgoedbelangen, politieke afwegingen en verkeerskundige rigiditeit geen ruimte laten voor de ‘ziel van de plek’. Maar hij ziet ook lichtpuntjes, zoals in Den Bosch en Den Helder, waar hij betrokken is bij binnenstadprojecten: ‘Hier heeft een nieuwe generatie het bij de ontwikkelaars voor het zeggen. Zij hebben een shift gemaakt – van spreadsheet naar stedenbouwkundige kwaliteit.’

meer lezen

Iconen gaan Rotterdam-Zuid niet redden

Foto: Frank Hanswijk

 

In Rotterdam-Zuid zijn armoede, segregatie en eenzaamheid onderdeel van de dagelijkse realiteit. Daar zijn iconische ontwerpen als het Centraal Station en de Markthal geen antwoord op, betoogt rijksbouwmeester Floris Alkemade in de lezing die hij gaf ter ere van de uitreiking van de Rotterdam Architectuurprijs. 'Architecten en stedenbouwers zullen een rol moeten nemen die verder reikt dan het domein van de architectuur.'

 

Bron: versbeton.nl

E-zine december: feeërieke universiteitstuin en opknapbeurt voor Gelders provinciehuis

Vandaag verschijnt het laatste e-zine van 2017. Met daarin een mooie animatie van het ontwerp voor de Aga Khan Garden, een botanische tuin op het grondgebied van de universiteit van Alberta in Canada. Ook aandacht voor de uitbreiding en renovatie van het Gelderse provinciehuis in Arnhem.

Verder in dit nummer: boekentips voor onder de kerstboom door redacteur Maarten Ettema, een column van Kris Oosting over de allereerste Googlewijk en het initiatief van de jonge ontwerper Kenji Masson om een oud pretpark een nieuw leven in te blazen.

Leegloop platteland is een ruimtelijk vraagstuk

Het decembernummer van Blauwe Kamer – tevens het jaarboek – bevatte een fotoreportage van Rubén Dario Kleimeer over vervallen boerderijen in de Brabantse Peel. Hier leefden boerenfamilies die de armoede van het zand ontworstelden met almaar groeiende veebedrijven – maar die het toch niet redden in de race om schaalvergroting en intensivering. Hun zonen en dochters wilden het boerenbestaan van hun ouders niet voortzetten. Tot 2030 komen er nog meer dan 20.000 lege boerderijen bij, schat Wageningen Environmental Research (voorheen Alterra). Een weerbarstig probleem, maar ook een nieuwe opgave voor de inrichting van het landelijk gebied – vinden ook twee adviesraden van de minister van Cultuur.

 

Door Maarten Ettema
Foto Rubén Dario Kleimeer

meer lezen

Strip (11): Tokio lijkt niet ver weg

 

De lopende man in de strip 'De lopende man' (L’homme qui marche) van de Japanse tekenaar Jiro Taniguchi (1947-2017) is een ‘salary man’ van middelbare leeftijd die in een buitenwijk (van Tokio?) woont en er wandelend op uittrekt, ondertussen rustig en nauwkeurig zijn omgeving observerend.

 

Zo loopt hij in de steeg en richt zijn blik naar rechts op de entree van een woning. Misschien valt daarna zijn blik op de gestalde fiets vlak voor hem.

 

Door Rob van der Bijl

meer lezen

Boek over Ruimte voor de Rivier: 'Ik kan niet wachten op een historisch hoogwater'

Een van de Ruimte voor de Rivier-projecten: de nevengeul en het stadseiland bij Nijmegen.

 

Deze week verschijnt bij uitgeverij Blauwdruk een boek over Ruimte voor de Rivier, het rijksprogramma dat waterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit combineerde. Eric Luiten, voormalig rijksadviseur en een van de auteurs van het boek, sprak hierover met de NOS.

 

Eric Luiten kan zijn enthousiasme nauwelijks onderdrukken. 'Ik kan niet wachten op een historisch hoogwater. Dan gaan we overal de effecten van ons werk zien. Als het regenwater die prachtige nieuwe ruimtes gaat benutten, levert dat adembenemende vergezichten op. We moeten maar met z'n allen een dagje vrij nemen om te gaan kijken. Het wordt feest.'

 

Bron: nos.nl

meer lezen

Vakwereld enthousiast over Blauwe Kamer Jaarboek

Ruim 175 belangstellenden zagen hoe voorzitter van de selectiecommissie Joks Janssen het eerste exemplaar van het Blauwe Kamer Jaarboek 2017 uitreikte aan Daan Zandbelt. De rijksadviseur gaf aan verheugd te zijn over de frivole en toegankelijke wijze waarop deze jaarboekeditie het ruimtelijk ontwerp relateert aan prangende vraagstukken, zoals woningbouw, kustversterking en energietransitie.

Voorzitter van de selectiecommissie Joks Janssen reikt de eerste exemplaren van het Blauwe Kamer Jaarboek uit aan rijksadviseur Daan Zandbelt, voorzitters Rob van der Velden (BNSP) en Ben Kuipers (NVTL), en wethouder Ronald van der Meij van de gemeente Rijswijk. Foto's Christiaan Krouwels

 

Maar, waarschuwde Zandbelt, dit mag niet betekenen dat de vakwereld achterover leunt. ‘Deze selectie van 19 voorbeeldige projecten mag ons niet op het verkeerde been zetten. Nog te vaak staat het ontwerp aan de zijlijn.’ Zandbelt is blij dat de selectie vooral ook jonge ontwerpers bevat, zoals Civic, Dingeman Deijs, Rademacher De Vries en Nohnik. ‘Het is belangrijk dat nieuw talent de kans krijgt om niet alleen te ontwerpen, maar ook om projecten gebouwd te krijgen. Ik ben blij dat het jaarboek dat laat zien.’

meer lezen

Energie is een ontwerpopgave

De omschakeling van het gebruik van fossiele energie naar hernieuwbare energiebronnen als wind, zon en aardwarmte, zal Nederland de komende decennia ingrijpend veranderen. Deze economische, technische en maatschappelijke transitie gaat gepaard met een ruimtelijke opgave waarbij ontwerpers niet gemist kunnen worden.

 

 

Dat betoogt Dirk Sijmons, voormalig rijksadviseur voor het landschap en gasthoofdredacteur van het oktobernummer van Blauwe Kamer.

meer lezen

40 vakgenoten eisen van Rutte visie op toekomst deltalandschap

Vorige week schreef voormalig hoogleraar Han Meyer een opiniestuk in NRC Handelsblad. Namens veertig vakgenoten pleitte hij voor een nieuw ruimtelijk beleid om de verstedelijkings- en veiligheidsopgaven in de Nederlandse delta in goede banen te leiden.

 

De tijd dringt, aldus Meyer. 'De druk op de delta zal alleen maar toenemen, nu Nederland de komende decennia voor een 'grote verbouwing' staat. Van nieuwe stedelijke groei in het westen tot de energietransitie en verduurzaming van de landbouw. Plus de verdere voorbereidingen op toenemende extreme neerslag, droogte, zeespiegelstijging en piekafvoeren van rivieren.' Het hele artikel vindt u hier.

Column: Den Haag en het sectorale denken

Door: Mark Hendriks

 

Het is een terugkerend ritueel. Zodra een regeerakkoord het levenslicht ziet of een nieuw kabinet op het bordes staat, gaat de vakwereld naarstig op zoek naar hoe de ruimtelijke ordening – en aanverwante beleidsvelden – er in de aanstaande regeringsperiode vanaf komen.

 

Dus ook in het geval van Rutte III. Een veel gebruikte techniek is turven hoe vaak een bepaald begrip in het regeerakkoord voorkomt. De term ruimte komt er zoals verwacht bekaaid vanaf, zo blijkt uit tellingen die al snel op sociale media rondgingen. Het regeerakkoord loopt ook niet over van woorden als leefomgeving of ruimtelijke kwaliteit. Planoloog Jos Gadet schreef: ‘In hele regeerakkoord komen “verstedelijking”, “verdichting” en “binnenstedelijk bouwen” niet voor. Alarmerend!!’ Wat het natuurlijk ook is, maar daarover zo meer.

 

meer lezen

Strip (10): Duister New York

In New York City van 2026 vliegt Nike Hatzfeld per taxi Manhattan binnen. Een journaliste ondervraagt Nike over zijn fenomenale geheugen, dat hem in staat stelt zelfs de eerste dagen van zijn leven als baby-wees te herinneren, 33 jaar geleden in het door oorlog verscheurde Serajevo waar hij als vondeling door een onbekende vinder met zijn voornaam is opgezadeld. Vanuit de taxi zouden ze de Brooklyn Bridge en de Manhattan Bridge kunnen zien liggen. Even later duikt hun gele taxi over Battery Park. Nike herinnert zich nog dikke zwarte vliegen en vochtige zomerlucht toe hij 18 dagen oud was, wanneer hij met zichzelf afspreekt om de nog jongere Amir en Leyla die naast hem liggen voor altijd te beschermen. “En zelfs die belofte herinnert u zich?” vraagt de journaliste naast hem in de vliegende taxi over Manhattan. “Ik zweer het …”, antwoordt Nike, die destijds in Serajevo naast het dode lichaam gevonden is van een soldaat die schoenen van het merk Nike droeg. 'Dat zeggen ze ja …'

 

Door Rob van der Bijl

meer lezen

Cora van Nieuwenhuizen minister van I en M

Cora van Nieuwenhuizen (VVD) wordt de nieuwe minister van Infrastructuur en Milieu. Van Nieuwenhuizen is op dit moment europarlementariër. Daarvoor was ze Tweede Kamerlid en deed de woordvoering op gebied van migratie, asiel en integratie en later sociale zaken en werkgelegenheid.

 

Haar lange politieke loopbaan begon in 1994 als raadslid in Oisterwijk. Daarna werd ze lid van de Provinciale Staten in Noord-Brabant. In 20017 werd ze gedeputeerde, met Mobiliteit, Infrastructuur, Havenschap Moerdijk, Eindhoven Airport en Toezicht op Waterschappen en Integrale Handhaving in haar portefeuille.

 

'Voor zover ik weet, ben ik de enige Nederlandse Europarlementariër die alle bestuurslagen heeft gehad. Van lokaal, naar provinciaal, naar landelijk, naar Europees', schrijft ze op haar eigen website. Als kind wilde van Nieuwenhuizen beurshandelaar worden. Na haar universitaire opleiding Sociale geografie (Universiteit Utrecht) in 1987 werkte ze vier jaar bij Credit Lyonnais Bank Nederland in Tilburg.

 

Stientje van Veldhoven van D66 wordt staatssecretaris. 

 

Bron: Cobouw