In het juninummer

Beeld uit het afstudeerproject van landschapsarchitect Ziega van den Berk voor een onderwaterlandschap bij de Doggersbank. 

 

DOSSIER OVER DE NOORDZEE

De Noordzee wordt steeds nadrukkelijker onderdeel van onze ruimtelijke ordening. Met een positieve blik kun je hieruit opmaken dat de zee eindelijk onderdeel wordt van ons landschap waar we op zoek zijn naar slimme functiecombinaties om zo de grote opgaven van antwoorden te voorzien. Maar wie is cynisch is ziet dat de Noordzee toch vooral als een industrieterrein wordt opgevat, als een stortplaats, wingewest zelfs waar we ‘onwenselijke’ functies (energiewinning, vliegveld, infra) een plek kunnen geven.

Hoe dan ook, er komt de komende decennia veel op de Noordzee af – naast allerlei ingrepen die nodig zijn om de stijging van de zeespiegel op te vangen. Hoog tijd dus voor een ruimtelijk perspectief dat voorbijgaat aan de technocratische, ad hoc en sectorale 'vlekkenplanologie' van reserveringsruimtes en zoekgebieden. Ruimtelijk ontwerp heeft daarin een rol – door vraagstukken met elkaar in verband te brengen, door verrassende oplossingen op tafel te leggen, door verleidelijke verbeeldingen van een mogelijke Noordzee te maken.

 

Met dit dossier verkennen we hoe ontwerpers die rol kunnen en moeten invullen. Hoe verhouden al die plannen die er al voor de Noordzee zijn zich tot elkaar, wat betekent dat voor de zee zelf en het leven daarin? Hoe kunnen we met alternatieve ontwerpvisies – die een bredere blik hanteren dan de technocratische aanpak – zorgen voor natuurinclusiviteit, voor integraliteit, een betere en toekomstbestendige ordening van de zee? Zijn ontwerpers hiertoe in staat? Is het betaalbaar en haalbaar wat ze tekenen? Hebben ze de juiste rol in deze trajecten?

 

Redacteur Marc Nolden onderzoekt in een inleidende reportage hoe je kunt ontwerpen aan de zee, terwijl we in projectverhalen stilstaan bij drie grote ruimteclaims: energie, voedsel en ecologie. We gaan in gesprek met de Ambassade van de Noordzee - en over hoe zijn de Noordzee een stem willen geven in het publieke debat - en Carola Hein, die een boek schreef over de urbanisatie van de Noordzee. Tot slot toont een interactieve kaartenreeks van de TU Delft hoe druk het al is op zee - en dat dit alleen maar toeneemt.

 

En verder

DE VERHALEN

Een portret van Studio 1:1 door redacteur Marieke Berkers, een reportage van redacteur Hester van Gent over de voors en tegens van stedelijke plinten en een fotoprject van JaapJan Berg en Ralph Kamena over de transformatie van het Floriadeterrein in Almere. 

 

DE PROJECTEN

Annemiek Wiggers gaat naar Vught voor een bezoek aan het Stadshouderspark, een nieuwe woonwijk op een oud kazerneterrein. Daarnaast een bijzondere beschouwing van het Holocaust Namenmonument in Amsterdam.

 

COLUMNS

Van Sander de Knegt en Arjan Harbers. 

 

Dit nummer is verkrijgbaar via deze link.