Oproep: schetsen voor Nederland in 2300

Begin dit jaar publiceerde Vrij Nederland een artikel over klimaatverandering en het ontbreken van een zogenaamd Plan B, een scenario waarin na een zeespiegelstijging van 15 meter in 2300 het ophogen van dijken weinig zin meer heeft en we ons moeten terugtrekken naar hogere gronden. Een nieuwe kustlijn zal ontstaan, een nieuwe verhouding tussen land en water, tussen mens en natuur. Blauwe Kamer roept stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en andere ontwerpers op om een alternatief scenario voor Nederland in 2300 te schetsen.

 

Op verzoek van VN tekende fysisch geograaf Kim Cohen van de Universiteit Utrecht een kaart van Nederland zoals het er in 2300 uit zou kunnen zien. Wat Cohen als wetenschapper heeft gedaan kunnen landschapsarchitecten natuurlijk ook, en misschien wel beter. Het inzichtelijk maken van een dergelijk scenario, en welke ruimtelijke consequenties en kansen dit biedt voor natuur, landbouw, verstedelijking, mobiliteit en energie is een kolfje naar de hand van de Nederlandse landschapsarchitect.

We weten dat een aantal ontwerpers en bureaus al met deze vraag aan de slag is, zij het versplinterd en vaak op eigen initiatief. Blauwe Kamer wil een podium bieden en de discussie over Plan B faciliteren. We roepen stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en andere ontwerpers op om vanuit hun eigen visie, een alternatief scenario voor Nederland in 2300 te schetsen.

Het gaat ons niet om gedetailleerde en uitgewerkte plannen, maar om een prikkelende en toegankelijke structuurschets, zoals die van Cohen of de kaart die LOLA maakte, en die onlangs viral ging. Of denk aan de zwierige krijtschetsen van Nico de Jonge uit de jaren zeventig. Laat je inspireren – nadenken over de toekomst van ons landschap, op de schaal van de delta, is van alle tijden, een traditie in de Nederlandse landschapsarchitectuur. Laten we die traditie voortzetten, doe mee.

 

Doel

Op basis van de inzendingen willen we een conferentie organiseren waar we met vakgenoten en een breder publiek kansen, opgaven en concepten nader bespreken. Alle inzendingen worden op de website gepubliceerd en we overwegen een diepgaand achtergrondartikel in een van de papieren edities van Blauwe Kamer.

 

Concreet vragen we om:

* Topografisch kaartbeeld, op basis van de ondergrond die hieronder te downloaden is

* Toelichting van maximaal 200 woorden

Graag indienen voor 1 september 2019 

 

Aarzel niet en doe mee!

Voor vragen mail naar info@blauwekamer.nl

De kaart van Nederland in 2200 die de landschapsarchitecten van Lola tekenden.

Download
Schets voor NL 2300
schetsnl-2300_leeg-0.pdf
Adobe Acrobat document 651.8 KB