Oproep: schetsen voor Nederland in 2300

Blauwe Kamer roept stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten op om een alternatief scenario voor Nederland in 2300 te schetsen. Aanleiding is een artikel in Vrij Nederland over klimaatverandering en het ontbreken van een zogenaamd Plan B, een scenario waarin na een zeespiegelstijging van 15 meter in 2300 het ophogen van dijken weinig zin meer heeft. Een nieuwe kustlijn zal ontstaan, een nieuwe verhouding tussen land en water, tussen mens en natuur.

 

Op verzoek van VN tekende fysisch geograaf Kim Cohen van de Universiteit Utrecht een kaart van Nederland zoals het er in 2300 uit zou kunnen zien. Wat Cohen als wetenschapper heeft gedaan kunnen ontwerpers natuurlijk ook. Het inzichtelijk maken van een dergelijk scenario, en welke ruimtelijke consequenties en kansen dit biedt voor natuur, landbouw, verstedelijking, mobiliteit en energie is een kolfje naar de hand van  Nederlandse landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen.

Blauwe Kamer wil hiervoor een podium bieden en de discussie over Plan B faciliteren. We roepen ontwerpers op om vanuit hun eigen visie, een alternatief scenario voor Nederland in 2300 te schetsen.

Het gaat ons niet om gedetailleerde en uitgewerkte plannen, maar om een prikkelende en toegankelijke structuurschets, zoals die van Cohen, de kaart van LOLA die onlangs viral ging of  de zwierige krijtschetsen van Nico de Jonge uit de jaren zeventig. Laat je inspireren – nadenken over de toekomst van ons landschap, op de schaal van de delta, is van alle tijden, een traditie in de Nederlandse landschapsarchitectuur. Laten we die traditie voortzetten.

 

We weten dat er al ontwerpers en bureaus met deze vraag aan de slag zijn, zij het versplinterd en vaak op eigen initiatief. Met deze oproep  wil Blauwe Kamer een 'dromenvanger' zijn om de ideeën over Nederland in 2300 bij elkaar brengen. 

Het is de bedoeling om op basis van de oogst een achtergrondartikel te maken. Bovendien willen we een conferentie organiseren waar we met vakgenoten en een breder publiek kansen, opgaven en concepten nader bespreken.

 

Concreet vragen we om:

* Een topografisch kaartbeeld in pdf, op basis van de ondergrond die hieronder te downloaden is. 

* Een toelichting van maximaal 300 woorden.

* Deadline: 1 september 2019 

 

Voor vragen mail naar info@blauwekamer.nl

De kaart van Nederland in 2200 die de landschapsarchitecten van Lola tekenden.

Download
Ondergrond Nederland 2300
Ondergrond_Nederland 2300.pdf
Adobe Acrobat document 651.8 KB