In het juninummer

Tekeningen uit het door West 8 gemaakte Toukomstbeeld voor Groningen.

 

EEN RUIMTELIJK TOEKOMSTPERSPECTIEF VOOR HET GRONINGSE AARDBEVINGSGEBIED

Dit unieke dossier gaat over de luide roep om een ruimtelijk toekomstperspectief voor het Groningse aardbevingsgebied. Sterker nog, de geesten zijn rijp zijn om de versterkingsoperatie vanuit een bredere blik aan te vliegen – niet puur technisch, maar met een sleutelrol voor ruimtelijke kwaliteit.

 

Een brede blik betekent aandacht voor de vele vraagstukken die in landelijke regio's spelen. In Groningen gaat het niet alleen om de aanpak van de aardbevingsschade, maar ook om infrastructuur en ov, de impact van energieprojecten, de braindrain door demografische en economische krimp, de dalende leefbaarheid in dorpen – kortom, het nauwelijks mee kunnen doen in de bepleite brede welvaart. 

 

In een overkoepelende reportage door Chris Zwart wordt de koers van een dergelijk perspectief verkend. Wat zijn de ingrediënten (vervoer, dorpsvernieuwing, landschap, erfgoed, landbouwtransitie, stad-landrelatie), welke rol moet het ruimtelijk ontwerp spelen, en hoe zorg je dat een dergelijk toekomstverhaal verankerd raakt.

 

Met Floor Milikowski – schrijver van het boek Een klein land met verre uithoeken – spreekt auteur Teun van den Ende over de vraag hoe vaklieden en professionals dienen te opereren als ze met toekomstbeelden en plannen voor een dergelijke regio aan de slag gaan. 

 

Tot slot gaan we op pad met met provinciaal stedenbouwkundige Francien van Soest en Bouwmeester Versterking Groningen Dianne Maas. Lopend door het Groningse land gaan we in gesprek over die bredere benadering en over hoe we zorgen dat zaken landen, het vertrouwen hersteld wordt en kansrijke projecten van de grond komen.

 
EN VERDER

Portret van Atelier NL

Redacteur Marieke Berkers gaat in gesprek met ontwerpers Lonny van Ryswyck en Nadine Sterk. Wat kunnen lokale grondstoffen ons leren over plaatsen? En hoe kan kennis van de oorsprong van deze materialen ons helpen om ze verstandiger te gebruiken?

 

Camillo Sitte revisited

Pleidooi van Ellen Holleman en Remco Reijke om de zienswijze en principes over stadsontwerp van deze 19e-eeuwse architect in ere te herstellen. Maar hoe doe je dat in een tijd dat opgaven complexer zijn en het gebruik van de stad rigoureus is veranderd?

 

Verdichting en leefbaarheid

Verdichting wordt door het 'progressieve deel' van de vakwereld gezien als een voornaam middel om de woningbouwopgave het hoofd te bieden. Daarbij ligt de nadruk al snel op bouwen, toevoegen van programma en nieuwe stedenbouwkundige concepten. Wat echter niet uit het oog verloren mag worden is dat verdichten juist ook gaat over 'zachte' zaken, zoals ruimte maken, vergroening, maatschappelijke voorzieningen en gemeenschapsvorming. 

De vraag is hoe je dat vanuit het ontwerp voor elkaar krijgt en hoe dat in een businesscase geborgd wordt. Deze vragen beantwoordt redacteur Hester van Gent door een kijkje in de keuken te nemen bij een project dat verdichting combineert met 'zachte ambities': de gemengde stadsbuurt Zoho dat in 2021 in ons jaarboek stond.

Dit artikel is onderdeel van een serie waarin we de komende twee jaar thema's uit het rijksprogramma Mooi Nederland onder de loep nemen

 

Ook in dit nummer een kort verhaal over een tijdelijke woonbuurt voor Oekraïners in Vlaardingen, en twee planrecensies: het kernwinkelgebied in Tilburg van MTD Landschapsarchitecten en het door Okra ontworpen Koopmansplein in Assen.

 

COLUMNS
Van Arjan Harbers, Sander de Knegt en Pieter Hoexum