In het juninummer

Tekeningen uit het door West 8 gemaakte Toukomstbeeld voor Groningen.

 

EEN RUIMTELIJK TOEKOMSTPERSPECTIEF VOOR HET GRONINGSE AARDBEVINGSGEBIED


Groningers willen veilig kunnen wonen. Huizen moeten snel worden versterkt. Maar er is meer nodig, wil je een prettige leefomgeving creëren. Het Groningse aardbevingsgebied heeft ook te kampen met onder meer demografische en economische krimp, dalende leefbaarheid in dorpen en de impact van energieprojecten zoals windmolens. Dat vraagt om een andere, bredere aanpak: in de versterkingsoperatie moet ook ruimtelijke kwaliteit centraal staan.

‘Ontwerpende disciplines zijn essentieel bij het behouden van de kracht van het gebied.'
Enno Zuidema, stedenbouwkundige

Bijzonder dossier over Groningen in het juni-nummer
Blauwe Kamer verkent waaruit die bredere aanpak bestaat en welke rol ruimtelijk ontwerp daarin kan spelen. Blauwe Kamer doet dit samen met een groep betrokkenen, variërend van landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen, tot aan lokale experts, bewoners en een sociaal geograaf.

Samen ontwerpen aan een veilig Groningen

Hoe dat in zijn werk gaat, lees je in het zomernummer van Blauwe Kamer, in het uitgebreide Groningen-dossier. Hierin onder meer:

In het dossier vind je onder meer:

  • Wandeling door het landschap en langs enkele getroffen dorpen met provinciaal stedenbouwkundige Francien van Soest en Bouwmeester Versterking Groningen, Dianne Maas-Flim.
  • Interview met journalist en sociaal geograaf Floor Milikowski over hoe vaklieden en professionals zich moeten opstellen in een regio zoals Groningen? Dit naar aanleiding van haar boek Een klein land met verre uithoeken.
  • Op reportage in het aardbevingsgebied met rijksbouwmeester Francesco Veenstra, stedenbouwkundige Enno Zuidema en George de Kam, emeritus hoogleraar Volkshuisvesting en grondmarkt aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).
  • Voorbeelden van de elementen van het toekomstperspectief: dorpsvernieuwing en leefbaarheid, openbare ruimte, erfgoed en landschap, economie en landbouw
  • Reacties op het Groningse toekomstperspectief, van algemeen directeur Nationaal Coördinator Groningen Regina Bouius-Riemersma, de Groninger Bodem Beweging en Mathijs Dijkstra, landschapsarchitect in Groningen.

 
EN VERDER

Portret van Atelier NL

Redacteur Marieke Berkers gaat in gesprek met ontwerpers Lonny van Ryswyck en Nadine Sterk. Wat kunnen lokale grondstoffen ons leren over plaatsen? En hoe kan kennis van de oorsprong van deze materialen ons helpen om ze verstandiger te gebruiken?

 

Camillo Sitte revisited

Pleidooi van Ellen Holleman en Remco Reijke om de zienswijze en principes over stadsontwerp van deze 19e-eeuwse architect in ere te herstellen. Maar hoe doe je dat in een tijd dat opgaven complexer zijn en het gebruik van de stad rigoureus is veranderd?

 

Verdichting en leefbaarheid

Verdichting wordt door het 'progressieve deel' van de vakwereld gezien als een voornaam middel om de woningbouwopgave het hoofd te bieden. Daarbij ligt de nadruk al snel op bouwen, toevoegen van programma en nieuwe stedenbouwkundige concepten. Wat echter niet uit het oog verloren mag worden is dat verdichten juist ook gaat over 'zachte' zaken, zoals ruimte maken, vergroening, maatschappelijke voorzieningen en gemeenschapsvorming. 

De vraag is hoe je dat vanuit het ontwerp voor elkaar krijgt en hoe dat in een businesscase geborgd wordt. Deze vragen beantwoordt redacteur Hester van Gent door een kijkje in de keuken te nemen bij een project dat verdichting combineert met 'zachte ambities': de gemengde stadsbuurt Zoho dat in 2021 in ons jaarboek stond.

Dit artikel is onderdeel van een serie waarin we de komende twee jaar thema's uit het rijksprogramma Mooi Nederland onder de loep nemen

 

Planrecensies
We bekijken het door Okra ontworpen Koopmansplein in Assen en het kernwinkelgebied in Tilburg van MTD Landschapsarchitecten.

Tilburg laat publiek in rondjes winkelen
De gemeente bedacht een alternatief voor de historisch gegroeide en lineaire hoofdwinkelstraat. Met een ladderstructuur en een uitbreiding van het aantal primaire en secundaire routes, moesten meerdere ‘winkelrondjes’ mogelijk worden. Hoe goed pakt die ‘winkelladder’ uit?


COLUMNS

Van Arjan Harbers, Sander de Knegt en Pieter Hoexum.

 

Abonnees ontvangen Blauwe Kamer nummer 2 2023 rond 23 juni.


Nog geen abonnee?
Meld je aan of bestel een los exemplaar van nummer 2 2023 (je wordt doorverwezen naar de webwinkel van Uitgeverij Blauwdruk, de uitgever van tijdschrift Blauwe Kamer).