In het maartnummer

Foto: Theo Baart

 

THEMA: ALMERE – ANTI-STAD ZOEKT ZIJN IDENTITEIT

 ‘New town’ Almere staat bekend om zijn vooruitstrevende en experimentele stedelijke ontwikkeling. Maar in het streven een echte stad te worden lijkt Almere maar niet uit te kunnen stijgen boven de status van ‘suburb’ van Amsterdam.

Met reportages, interviews, analyses en een fotoverslag onderzoekt Blauwe Kamer de huidige staat van Almere. Wat moet er gebeuren met de oudste wijk Almere Haven? Hoe kan de stad profiteren van de aanleg van de Floriade? Hoe verhouden de vernieuwende en experimentele plannen zich tot het imago van leegstand en somberheid? Oud-wethouder Adri Duivesteijn roemt de veerkracht van de stad: ‘De crisis heeft laten zien dat als de projectontwikkelaar wegvalt, mensen het heft in eigen hand nemen.’

Met bijdragen van JaapJan Berg, Peter Paul Witsen en Ruben Dario Kleimeer

 

EN VERDER...

DE STILLE MAKEOVER VAN DE GRENSMAAS 

Samen met België heeft Nederland de afgelopen jaren de Maas in Limburg onder handen genomen. Om het overstromingsrisico te beperken is de rivier verbreed. Dat gaf tevens ruimte voor natuurontwikkeling en recreatie. Een uitermate complex project ondanks de vele belangen op betrekkelijk geruisloze manier tot een goed einde is gebracht.

 

INTERVIEW MET ROGIER VAN DEN BERG: AMBASSADEUR VAN DE KLIMAAT-BESTENDIGE STAD

Architect en stedenbouwer Rogier van den Berg reist voor de Verenigde Naties de hele wereld over. Met zijn team adviseert hij meer dan veertig steden in Zuid-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Azië. ‘Dat we als VN aan tafel zitten helpt vaak om het schijnbaar onmogelijke gedaan te krijgen.’

 

DE PROJECTEN

Zonder twijfel is Arnhem Centraal een hoogtepunt in de naoorlogse stationsarchitectuur. Minder geslaagd is de aansluiting van het ov-knooppunt met de stad, aldus auteur Catherine Visser.  

En Hans Teerds ging naar Nijmegen waar de rivierverruiming tot een nieuwe stadseiland heeft geleid.

 

COLUMNS

Van Christiaan Weijts, Marinke Steenhuis en Madelief ter Braak

 

Dit nummer is nog te koop via deze link