In het maartnummer

Beeld uit de ontwerpstudie die bureau Living Landscapes deed naar nieuwe bossen in Zuid-Holland.

 

DOSSIER OVER NIEUW BOS

De aanplant van nieuwe bossen wordt gezien als middel om tal van opgaven aan te pakken. Het lijstje is inmiddels bekend: opname en langdurige opslag van koolstof, oogsten van biobased bouwmaterialen, nieuwe vormen van voedselproductie, biodiversiteitsherstel, verbeteren bodem- en watersystemen, landschapsontwikkeling, gezondheid en ga zo maar door. Niet voor niets verscheen twee jaar geleden een bossenstrategie, waarin rijk en provincies beschrijven welke ambities en doelen zij hebben met de aanplant van nieuwe bossen en op welke wijze deze ambities vorm kunnen krijgen.

Niettemin is het ontwerp van nieuwe bossen in ons vakgebied de afgelopen decennia een beetje naar de achtergrond verdwenen. Daar moet verandering in komen en dus duiken we voor dit dossier in het waarom van meer bossen, staan we stil bij wat nodig is om nieuwe bossen aan te planten en verkennen we hoe een goed bosontwerp in mekaar zit.

 

Zo duikt redacteur Marc Nolden in een van de vele bosvisies en -studies die her en der het levenslicht zien: het ontwerpondezoek dat bureau Living Landscape deed voor de provincie Zuid-Holland. Deze studie is een poging om handen en voeten te geven aan de nog abstracte ambitie om nieuwe bossen te maken. De focus op CO2-reductie is verbreed door vanuit het ontwerp koppelingen te leggen met andere opgaven, in te spelen op bodemcondities en de waterhuishouding, te studeren op nieuwe typologieën en het betrekken van burgers.

Ook nemen we een kijkje bij twee ontwerpprojecten die ingaan op relatief nieuwe ‘prestaties’ van nieuw bos: het oogsten van biobased bouwmaterialen (aan de hand van de studie Bossen voor bouwen van bureau Flux) en voedselproductie (het ontwerp van Arcadis voor een voedselbos bij Zoetermeer).

 

Verder gaan we in gesprek met landschapsarchitect Anna Fink over hoe we ons als mens tot bossen verhouden, en met bosbeheerder Simon Klingen over wat er komt kijken bij het ontwerp van nieuw bos. In een beeldverhaal geven we aandacht aan het boek Nous les Arbres, over de vele wijzen waarop bomen en bossen getekend kunnen worden. En met een foto-essay tonen we hett boslaboratorium in Alnarp (uit Woods go Urban), waar ontwerpers, onderzoekers en studenten experimenteren met de vele voordelen die bossen ons kunnen bieden.

 

Verder in dit nummer
ENERGIEK NAGELE

Ontwerponderzoek naar hoe we voorzien in een duurzame warmtevoorziening en wat de ruimtelijke impact hiervan is, staat nog in de kinderschoenen. Iedereen aan de warmtepomp of conversie vanuit zonnepanelen is geen optie (mbt capaciteit elektriciteitsnet, qua ruimtebeslag), en velen zijn het erover eens dat collectieve systemen nodig zijn. Energiek Nagele is zo'n collectief initiatief. Met een kijkje achter de schermen gaat redacteur Hester van Gent op zoek naar antwoorden op de volgende vragen. Wat zijn de ruimtelijke implicaties en dus de ontwerpopgaven? Hoe verbind je veelal ondergrondse ingrepen en investeringen aan de aanpak van bovengrondse vraagstukken? Hoe leidt het tot ruimtelijke kwaliteit? En in het geval van Nagele: hoe doe je recht aan het cultureel erfgoed?

 
IN GESPREK MET ANNEMIEKE FONTEIN

Auteur Marieke Berkers gaat in gesprek met Annemieke Fontein, die vorig afscheid nam als hoofd landschapsarchitectuur bij de gemeente Rotterdam. 

 

WEDEROPBOUW OEKRAINE

Op verschillende plekken wordt nu al nagedacht over de wederopbouw van het door oorlog verscheurde Oekraïne. Stedenbouw Fulco Treffers is bezig met de reconstructie van de zwaar gebombardeerde stad Marioepol, terwijl onder de vlag van Panorama Oekraïne ontwerponderzoek wordt gedaan hoe Oekraïne zich na de oorlog opnieuw kan uitvinden. 

 

DE PROJECTEN

Redacteur Judith de Blok gaat op bezoek in de nieuwe wijk Vredeoord in Eindhoven, terwijl Engeli Kummeling een kijkje neemt in  de door KCAP ontworpen stadsbuurt Hogekwartier in Amersfoort.

 

COLUMNS
Van Arjan Harbers, Sander de Knegt en Pieter Hoexum.

Cover tijdschrift Blauwe Kamer editie 1 2023

Abonnees ontvingen Blauwe Kamer nummer 1 2024 eind maart.
Nog geen abonnee? Meld je aan of bestel een los exemplaar via de webwinkel van Uitgeverij Blauwdruk.