In het juninummer

Foto: Ruben Dario Kleimeer

DOSSIER OVER DE STRAAT

Journalist Martin Woestenburg verkent de wereldwijde tendens om stadsstraten weer het domein te maken van voetgangers en bewoners. De auto is ondergeschikt - door de rijsnelheid te verlagen, door  doorgaande routes af te snijden, door parkeernormen te verlagen, of door auto's zelfs volledig uit het straatbeeld te weren. Dit gebeurt niet alleen in nieuwe ontwikkelingen, zoals de Amsterdamse Sluisbuurt of de Merwedekanaalzone in Utrecht, maar ook in bestaande woonwijken en woon-winkelgebieden. Denk bijvoorbeeld aan het project Superblocks in Barcelona –bedoeld 'to give streets back to the residents' – of de aanleg van leefstraten in Gent. Wat komt er bij het ontwerp van deze moderne 'woonstraten' kijken? Hoe stel je je als ontwerper op? Hoe ziet het uiteindelijke straatprofiel eruit? 

 

Daarnaast een portret van het Spui in Den Haag, een van de hartlijnen uit het beroemde plan De Kern Gezond. Deze stadsstraat wordt momenteel in het kader van de nota De Kern Bijzonder herontworpen door B+B en de gemeente Den Haag. Het is de bedoeling om de straat meer in samenhang te brengen met de aanliggende pleinen. Hoe verhoudt dit zich tot de nadruk op de doorgaande lijn die de straat altijd is geweest? En wat gaat er nog meer schuil achter het ontwerp van zo'n belangrijke verbinding – met claims op het gebied van verkeer, verblijven, klimaatadaptie, fijnstof, ondergrond, water, cultuurhistorie, en ga zo maar door? Auteur Joost Emmerik wandelt langs het Spui en gaat op zoek naar  antwoorden. Fotograaf Daniel Nicolas brengt de straat in beeld brengen.

 

Tot slot: ontwerpers vertellen over hun favoriete straat(ontwerp).

 

EN VERDER ONDER ANDERE...

GOUDEN ONTWERPREGELS VOOR HET IJSSELMEER

Het IJsselmeergebied kampt met twee op het oog contrasterende uitdagingen. Vanuit ecologisch perspectief is het nodig om ruimte te geven aan de natuurlijke processen. Tegelijkertijd is het IJsselmeer het toneel van de grootste verstedelijkingsopgave in het land - de metropoolregio Amsterdam moet de komende decennia tot volle wasdom komen. In een essay doet Frits Palmboom – aftredend hoogleraar aan de Delftse Van Eesteren-leerstoel – een handreiking om met deze 'delta-paradox' om te gaan. 'We moeten het IJsselmeer zien als een ‘metropolitane verademing’, als een genotslandschap, met het water  als centraal motief.'

 

INTERVIEW MET HENK HARTZEMA

Redacteuren Marieke Berkers en Mark Hendriks spraken met stedenbouwkundige Henk Hartzema. Een gesprek over de noodzaak van een Randstadplan, het belang van stedenbouw  en de voorliefde voor tijdschriften.

 

DE PROJECTEN

Redacteur Anne Seghers ging in Utrecht naar het woningbouwproject Zijdebalen. Gaat in dit verlichtingsproject de nadruk op woningaantallen niet ten koste van de ontwerpkwaliteit? Jacqueline Verhees bezocht de kasteeltuin van museum More in Ruurlo. Zij verkent in hoeverre dit restauratieproject past bij het hedendaags gebruik. 

 

COLUMNS

Van Christiaan Weijts, Marinke Steenhuis en Madelief ter Braak.

 

Dit nummer is nog verkrijgbaar via deze link