IN het novembernummer

jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw 2016

Een van de geselecteerde projecten: de door BOOM Landscape en Cityförster ontworpen pier bij de Albanese badplaats Dürres . Foto: Blerta Kambo

 

17 VOORBEELDIGE PROJECTEN

Een kritisch overzicht van de beste stedenbouw en landschapsarchitectuurprojecten van 2015-2016. Het Blauwe Kamer Jaarboek is op 26 november gepresenteerd in Den Bosch. Lees hier het verslag.

 

EN VERDER...

HET VERHAAL VAN DE SELECTIECOMMISSIE

De ontwerpwereld dreigt weg te drijven van de nieuwe ruimtelijke opgaven die de komende decennia de opdrachtportefeuilles moeten vullen, aldus de selectiecommissie onder leiding van voorzitter Guido Wallagh. Door onder meer een gebrek aan kennis en onderzoeksvaardigheden worden ze vaak niet serieus genomen bij actuele opgaven als energietransitie of de wijkenaanpak. ‘Ontwerpers beschikken vaak over een goed en beeldend verhaal, maar dit is weinig waard als wethouders of investeerders hun schouders erover ophalen.’

 

 

INTERVIEW MET DE NIEUWE RIJKSADVISEURS BERNO STROOTMAN EN DAAN ZANDBELT

Redacteuren Mark Hendriks en Marieke Berkers spreken met Strootman en Zandbelt over de ruimtelijke agenda voor Nederland, de daadkracht van het CRa en hun persoonlijke drijfveren.

 

LOS ZAND ROND BRAINPORT EINDHOVEN

Brainport Eindhoven bestaat uit een verspreide verzameling industriegebieden en voormalige Philips-locaties. Meer ruimtelijke samenhang is nodig om innovatieve kruisbestuiving te versterken en zo de internationale concurrentie het hoofd te bieden. Peter Paul Witsen houdt de voorliggende plannen tegen het licht. 

 

DE HOLLANDSE KUST

Geen ander landschap hield de gemoederen in 2016 zo bezig als de Hollandse kust. Fotograaf Hans Peter Föllmi volgde de kustlijn om het ware gezicht van het kustlandschap vast te leggen.

 

 

COLUMNS

Van Christiaan Weijts, Marinke Steenhuis en Madelief ter Braak