In het maartnummer

Impressie uit de studie van 'team Marco Vermeulen' om de woningbouw in Zuid-Holland volledig in hout uit te voeren.

DOSSIER: REGIO VAN DE TOEKOMST

In het project Regio van de Toekomst wordt met ruimtelijk ontwerp de toekomst verkend. Op verzoek van Emiel Reiding, de rijksambtenaar die over enkele maanden een Nationale Omgevingsvisie moet afleveren, en in opdracht van vier provincies werken acht ontwerpteams in vier regio’s (Rotterdam-Den Haag, Waddenkust, Arnhem-Nijmegen-Foodvalley en Flevoland) aan ruimtelijke vergezichten. De uiteindelijke resultaten zijn niet alleen bedoeld om richting te geven aan de regionale omgang met actuele opgaven, maar ook om de discussie over de inhoud en de ambitie van de NOVI te voeren. Blauwe Kamer volgt dit traject sinds het begin op de voet. Met enige regelmaat publiceren we een blog waarin we reflecteren op de voortgang en de tussentijdse resultaten.

 

In een speciaal dossier presenteren we in het papieren nummer van de maart de eindresultaten van Regio van de Toekomst. We tonen met tekst en veel beeld de bevindingen van de ontwerpteams en voorzien deze van een scherpe duiding. In een inleidend essay zal redacteur Marieke Berkers nader ingaan op het verrichte ontwerpwerk. Wat kunnen we met de resultaten? Welke koers moet elke regio varen? En wat is de relatie met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) die in april naar de Tweede Kamer gaat?

Daarnaast bevat het dossier drie commentaren die ingaan op prangende hamvragen die Regio van de Toekomst oproept. Zo gaat publicist Peter Paul Witsen in op de betekenis van de NOVI, en worden in andere stukken de positie van het ruimtelijk ontwerp en het belang van de regionale schaal becommentarieerd. In korte interviews - met onder andere Emiel Reiding, de regionale opdrachtgevers en experts – peilen we de stemming. Wat heeft het project opgeleverd en hoe gaan we verder?

 

EN VERDER...

DE VELE GEZICHTEN VAN CHARLEROI

Nog niet zo lang geleden werd de Belgische stad Charleroi uitgeroepen tot lelijkste plek van de wereld. Maar daarmee wordt de stad schromelijk tekort gedaan. Natuurlijk is er veel mis in de voormalige mijnstad, maar vrijwel niemand weet dat Charleroi stap voor stap opkrabbelt. Kris Oosting reist af naar Wallonië en laat zien waar slimme projecten en een standvastige stadsbouwmeester toe kunnen leiden. 

 

INTERVIEW MET MARCO BROEKMAN

Redacteur Marieke Berkers en journalist Merel Pit bezoeken stedenbouwkundige Marco Broekman. Zijn gelijknamige bureau bestaat vijf jaar, dus een goed moment om terug en vooruit te blikken. Wat is volgens Broekman duurzame stedelijke ontwikkeling? Welke rol speelt onderzoek in zijn werk? En waar staat hij over 5 jaar?

 

DE OPKOMST VAN HET VOEDSELBOS

Landschapsarchitect Noel van Dooren duikt het voedselbos, een fenomeen dat steeds meer in het spotlicht staat. Wat betekent dit nieuwe landschapstype voor de landschapsarchitectuur?

 

DE PROJECTEN

Redacteur Anne Seghers gaat naar Cadzand, in het uiterste puntje van Zeeuws-Vlaanderen. De ambitieuze herontwikkeling van de badplaats levert een fraaie openbare ruimte op. Maar de bijbehorende vastgoedontwikkeling lijkt de algehele kwaliteit van Cadzand weinig goed te doen.  In Leiden onderging de Lammermarkt een metamorfose. Auteur Sofia Opfer recenseert het resultaat.

 

COLUMN

Van Christiaan Weijts.

 

Dit nummer is nog verkrijgbaar via deze link