In het novembernummer

Een van de geselecteerde projecten voor het Blauwe Kamer jaarboek: Geworteld Wonen in Rijswijk. (Foto: Frank Hanswijk)

 

JAARBOEK LANDSCHAPSARCHITECTUUR EN STEDENBOUW 2017

Het Blauwe Kamer Jaarboek is de jaarlijkse reflectie op het werk van Nederlandse landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen in binnen- en buitenland. De onafhankelijke selectiecommissie onder leiding van voorzitter Joks Janssen koos uit circa 130 inzendingen 17 voorbeeldige projecten.

De commissie bestond naast voorzitter Janssen uit stedenbouwkundige Florian Boer (De Urbanisten), landschapsarchitect Hanneke Kijne (bureau Hosper), landschapsarchitect Patrick Mc Cabe (Redscape) en stedenbouwkundige Anne Seghers (Ruimtevolk en tevens vakredacteur Blauwe Kamer).

 

Ondanks zorgen over de stand van het vakgebied besloot de commissie van deze jaarboekeditie een positief verhaal neer te zetten. Nu de woelige crisisjaren voorbij zijn en het op allerlei vlakken beter gaat, zag de commissie het als zijn taak om op zoek te gaan naar projecten waarin ontwerpers  blijk geven van nieuwe vaardigheden en werkwijzen, naar projecten waarin het ontwerp een sleutelrol had in de aanpak van hedendaagse opgaven, naar projecten waarin het ontwerpvak zijn maatschappelijke waarde bewijst. Overigens weerhield dit alles de commissie er niet van om ook naar projecten te speuren die uitblinken in eenvoud, die van een fijnzinnige vormgeving getuigen en die uitzonderlijk goed zijn uitgevoerd.

In een inleidend essay beschrijft hoofdredacteur Mark Hendriks de overwegingen van de selectiecommissie.

  

EN VERDER...

HOE WE WONEN

 Journalist Vincent Kompier zoekt uit hoe Utrecht en Zwolle hun woonopgave van oplossingen voorzien. Dit betreft niet alleen een kwantitatieve vraag (waar komen die woningen te staan), maar ook een kwalitatieve verkenning: waar moeten welke woonmilieus gerealiseerd worden. En hoe?

 

INTERVIEW: EDZO BINDELS

Een gesprek met de stille kracht van West 8: stedenbouwkundige Edzo Bindels. Over zijn ontwerpvisie, werkwijze en kijk op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. De voor dit jaarboek geselecteerde vernieuwing van het Stadshart in Den Helder is van zijn hand. 

 

FOTO-ESSAY OVER EEN SLUIPENDE REVOLUTIE IN HET LANDELIJK GEBIED

Ruben Dario Kleimeer reist af naar De Peel om de leegstand op agrarische erven in beeld te brengen. Dit is een groot, maar onderbelicht vraagstuk binnen de ontwerpende disciplines. De endemische leegstand zorgt in het oosten van Brabant voor verloedering, criminaliteit en een onaantrekkelijk woon-  en vestigingsklimaat.

 

COLUMNS

Van Christiaan Weijts, Marinke Steenhuis en Madelief ter Braak.

 

Deze jaarboekeditie is nog verkrijgbaar via deze link.