In het septembernummer

Beeld uit het afstudeerproject van Hanna Prinssen, alumnus van de Academie van Bouwkunst Amsterdam en een van de winnaar van de laatste Archiprix.

 

HET BESTE AFSTUDEERWERK VAN 2021

Zoals elk jaar presenteren we in september het beste afstudeerwerk van 10 ontwerpopleidingen. Wederom tonen de Academie van Bouwkunst Amsterdam, de Rotterdamse Academie van Bouwkunst, Wageningen University, de Technische Universiteit Eindhoven, de Technische Universiteit Delft, HAS Den Bosch, Hogeschool Van Hall Larenstein, Saxion University of Applied Sciences, Breda University of Applied Sciences en de Fontys Academy of Architecture & Urbanism hun meest voorbeeldige afstudeerprojecten.

Dit jaar wordt het werk ingeleid door landschapsarchitect Cees van der Veeken. Daarnaast korte interviews met enkele bijzondere afstudeerders en een essay van de Delftse onderzoeker Elise van Dooren over de noodzaak om in het onderwijs meer aandacht te hebben voor het ontwerpproces zelf.

En in het najaar kiezen een zogenoemde 'Club van 50' (een gezelschap van prominente vakgenoten) en een jury o.l.v. Gijs van den Boomen de winnaars van de KuiperCompagnons Graduation Awards. De prijsuitreiking staat gepland voor 4 november 2021 op de TU Delft.

 

EN VERDER...

VERSTERK DE DIJK - MAAR VERGEET HET LANDSCHAP NIET

Overal in het land staan grote dijkversterkingen op de rol. Veel wijst erop dat de ingenieursblik de boventoon voert, en dat deze voornamelijk civiel-technische ingrepen grote gevolgen gaan hebben voor het landschap en de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse. Dit is opmerkelijk gezien het succes van Ruimte voor de Rivier waarin veiligheid en kwaliteit evenveel aandacht kregen. Aan de hand van twee actuele casussen (de Markerdijk tussen Amsterdam en Hoorn, en de Waaldijk bij Varik) gaat journalist Kris Oosting op onderzoek uit. Hoe kan het dat ruimtelijke kwaliteit als vanouds aan het kortste eind trekt? Is het een geldkwestie? Heeft het te maken met dat waterschappen in de lead zijn? En hoe gaan ontwerpers als 'bewakers' van de landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit hiermee om?

 

WERK EN DE STAD

Hoe houden we het 'echte maken', het 'echte werken' in de stad? Industrie en bedrijvigheid waren altijd verbonden met de stad, maar dreigen in nieuwe ontwikkelingen en verdichtingsprojecten te worden weggedrukt. Hoe voorkom je dat? En waarom is dit belangrijk. Leon Sebregts zoekt het uit.

 

INTERVIEW MET THIJS DE ZEEUW

Redacteur Marieke Berkers gaat in gesprek met landschapsarchitect en 'natuuroptimist' Thijs de Zeeuw.

 

DE PROJECTEN

Peter Paul Witsen gaat kijken in de nieuwe woonwijk Blaricummermeent - en vraagt zich af of her project meer is dan een showroom voor projectontwikkelaars. En Johan Meeus reist af naar Groningen voor het beekherstel- en natuurontwikkelingsproject Ruiten Aa.

 

COLUMNS

Van Arjan Harbers en Sander de Knegt

 

Dit nummer is verkrijgbaar via deze link.