E-zine van december: special over Nederland in 2300

Deze zomer deed Blauwe Kamer een oproep aan de vakwereld om scenario’s te schetsen voor Nederland als in de toekomst de zeespiegel stijgt volgens de meest extreme verwachtingen.

De reacties liepen uiteen van vlotte schetsjes ‘op een bierviltje’ tot doorwrochte ruimtelijke en bestuurlijke analyses van een Nederland dat over pakweg 200 jaar in alle gevallen onherkenbaar is veranderd.

 

Voor het laatste e-zine van 2019 ordende de inzendingen in vier categorieën:

Aanvallers | Met ongekende civieltechnische inspanningen houden deze ontwerpen Nederland op zijn plaats

Ruilverkavelaars | Meebewegen met het water betekent een massale verhuizing van functies steden bijvoorbeeld

Radicale poëten | Een onderlopend Nederland vormt bijna een tabula rasa voor een nieuw te bedenken land

Doemdenkers | Laat maar zitten die ruimtelijke ontwerpscenario’s, Nederland gaat kopje onder als wij de klimaatverandering niet keren