Couleur locale – circulaire landbouw in de Flevopolder

Een ontwerpteam onder leiding van landschapsarchitecten Berdie Olthof en Peter Veenstra deed  de afgelopen maanden ontwerponderzoek naar hoe circulaire vormen van landbouw tot een nieuw landschap voor Flevoland kunnen leiden. Het project was onderdeel van Regio van de Toekomst waarin zes teams in vier regio's onderzoek deden naar de ruimtelijke consequenties van actuele vraagstukken, zoals klimaatadaptatie, verstedelijking en energietransitie. In het team van Veenstra en Olthof ook filmmaker Marjolein Hillege. Zij verwerkte de bevindingen van het team in onderstaande film.

 

Blauwe Kamer volgt Regio van de Toekomst op de voet via een blogserie. Daarnaast bevat het maartnummer een themadossier over dit door de BNSP en NVTL geïnitieerde project. Dit nummer bestel je hier.