Stad en strip (35): Moi Groningen

De strip blijkt telkens weer een ijzersterk medium om op vrije wijze steden en hun architectuur uit te beelden.  Bovendien kleeft aan veel strips onmiskenbaar een gevoel van vrolijkheid. Dat dit klopt blijkt uit de gezelligheid die tekenaar Frans Le Roux oproept in zijn tekeningen van Groningen. Ze figureren als een soort vrolijk doorgeefluik van de architectuur in de Groningse binnenstad.

 

Tekst: Rob van der Bijl

 

Hoog vanuit de lucht bezien (nog hoger dan de Martinitoren!) gebeurt er van alles op en rond de Grote Markt van Groningen. De befaamde striptekenaar Jan Kruis verliest zijn palet, een waterleiding is gesprongen, maar nog belangrijker is een grote groep 'stadjers' die het woord moi vormen en zo groeten in hun plaatselijke lingo. Hallo! Moi! Rechtsachter de Martinitoren zien we naast het zijstraatje (Gelkingestraat) de gevel van café De Drie Gezusters. Dat is een bezoekje waard op de volgende prent.

De avond is inmiddels gevallen. Niet alleen het caféterras is overvol, maar ook alle ruimte er om heen. Hopelijk komt er geen stadsbus aan. Zo te zien is al veel drank geserveerd en is de stemming opperbest. Dit is het beeld van het vrolijke uitgaansleven waar Groningen om bekend staat. Al blijken bij nadere inspectie van de tekening zich toch ook wat onenigheden af te spelen. De nacht is nog lang. Maar wij gaan naar bed, want we willen morgen onze striphelden in derde prent niet missen.

De volgende dag kijken we vanaf de Vismarkt onze ogen uit. Rond de ingang van de Korenbeurs blijkt een bonte verzameling van striphelden bijeengekomen. Kuifje kijkt verbouwereerd toe, terwijl zijn hondje achter Rataplan (de hond die we kennen van Lucky Luke) aanrent, die op zijn beurt op Lambik afstormt. Aan een tafeltje verderop kijken Suske en Wiske toe. Ze zien ook nog Jerom met zijn spierballen opscheppen tegen Obelix. Waar is Asterix trouwens? En we vragen ons ook af of Lucky Luke niet ergens op de Vismarkt rondstruint, want we zien wel een van de drie Daltons zitten, in benevelde staat. Met naast hem aan tafel Olga Lawina, dit keer niet met Agent 327, maar vergezeld door De Generaal (kennelijk weggelopen uit de strip van Peter de Smet).

 

Zien we nog meer helden? Jazeker. Maar onze aandacht dwaalt af naar de mooie gebouwen, bijvoorbeeld op de hoek waar de horeca van Huis de Beurs ons aanspreekt, om maar te zwijgen van de neoclassicistische voorgevel van de Korenbeurs. Strips bieden inderdaad een krachtig middel om architectuur letterlijk te verbeelden. Tegelijkertijd zijn ze ook buitengewoon geschikt voor het visualiseren van elk gewenste gebeurtenis uit het stedelijk leven.

 

-------------------------------------------------------------------------

Bron: Prenten beschikbaar gesteld door Frans Le Roux

Type: Realistische architectuur

Copyright: Frans Le Roux (1994-2016)

 

Op de website van Rob van der Bijl vind je meer informatie en theoretische achtergronden over het project over strip en stedenbouw, en alle oude afleveringen.

 

Disclaimer

De samenstellers hebben zich tot het uiterste ingespannen om in deze boekbespreking de (auteurs)rechthebbende(n) op de hier getoonde stripfragmenten te achterhalen en op correcte wijze te vermelden. Indien en voor zover (auteurs)rechthebbende(n) onjuistheden of onvolledigheden constateren, dan kunnen zij hierover contact opnemen met Blauwe Kamer waarna voor correctie en/of aanvulling zal worden zorg gedragen.