Koe in de wei levert bonus op

Boeren die hun koeien al vroeg in de wei zetten, krijgen een bonus. Volgens staatssecretaris Van Dam is 'weidegang' niet alleen goed voor koeien, maar ook voor weidevogels. "Door half april de koeien al in de wei te laten en het land niet te maaien, kan bijvoorbeeld de grutto ongestoord broeden." De bonus is 750 euro per boer.

Over deze en andere maatregelen heeft Van Dam afspraken gemaakt met de zuivel- en varkenssector. De afspraken zijn de invulling van een steunpakket van 30 miljoen euro van de Europese Commissie. In september maakte de Commissie de steun voor de Nederlandse boeren al bekend. Het kabinet mocht het geld verdelen.

 

Ziekten bestrijden

Van Dam wil dat de melkveehouderij meer werk maakt van duurzaamheid. Boeren krijgen een bijdrage in de kosten voor het bestrijden van allerlei ziekten. Als de koeien gezond zijn, kan het gebruik van antibiotica verder omlaag. Melkveehouders worden ook financieel gesteund als ze minder mineralen gebruiken. 

 

De staatssecretaris besteedt verder een deel van het Europese geld om de marktpositie van de varkenssector te verbeteren. De sector moet herstructureren, meer marktgericht produceren en beter samenwerken. Van Dam stimuleert zowel de zuivel- als de varkensboeren om te investeren in technieken om mest te verwerken tot grondstoffen voor andere doeleinden. 

 

Bron: NOS