In het maartnummer

Ontwerpstudie van Vista naar zonneweides (in het kader van de manifestatie Landschappen van verlangen).

 

TWEELUIK: ENERGIE EN LANDSCHAP

We staan uitgebreid stil bij de laatste ontwikkelingen rond het ontwerp van nieuwe energielandschappen. In een reportage verkent redacteur Marc Nolden of en hoe de ontwerpwereld erop is toegerust om de landschappelijke impact van de winning, opslag en distributie van voornamelijk zon- en windenergie in goede banen te leiden. Zoals we eerder bespraken staan in dit stuk nieuwe en kansrijke ontwerpstrategieën, concepten en typologieën centraal, om ipv tot 'landschappen van acceptatie' te komen tot 'landschappen van verlangen'. 

Marc vertelde me dat hij jou hierover reeds gesproken heeft, en dat de vernieuwing 'm vooral zit in het ontwerp van het hele spectrum van opwek, transport, opslag en omvormers. En dat er specifiek kansen liggen in de mogelijkheden die ontwerpers inmiddels hebben om ook aan de apparaten en technische installaties zelf te ontwerpen, zeg maar de 'accessoires' van de energietransitie. Hoe verbinden zij product design (techniek/innovatie/netwerk) aan landschap en beleving? Hiervoor duikt hij in enkele actuele voorbeelden, en spreekt hij onder meer met provinciaal adviseur in Utrecht Paul Roncken en onderzoeker Dirk Oudes.

 

Daarnaast maakt journalist Edwin Lucas maakt drie interviews over de beleidsmatige en bestuurlijke context: wat is nodig om 'goed opdrachtgeverschap’ bij overheden binnen de energietransitie te bevorderen en om ontwerp in positie te krijgen? Hij spreekt met Boris Hocks van Generation.Energy (die al jaren onderzoek doet naar de ruimtelijke dimensie van de energietransitie en zicht heeft op wat er op beleidsmatig en politiek niveau moet gebeuren), Jan Mathijsen van het PBL (over zijn RES-monitor van eind 2022 waarin hij een aantal pijnpunten definieert) en Irma van der Sloot van de provincie Overijssel over hoe zij hun rol ten aanzien van de energietransitie invullen en welke positie ontwerp daarin heeft. 

 

EN VERDER...

DE HOUTEN STAD

Verhaal over de stedenbouwkundige consequenties van de omslag naar houtbouw (of in bredere zin: naar biobased materialen). Auteur Vincent Kompier verkent hoe vanuit de stedenbouw moet worden ingespeeld op nieuwe bouwwijzen – die flexibiliteit meebrengen en andere typologieën, die tot nieuwe straatbeelden leidt en tot ander gebruik van de openbare ruimte.

 

INTERVIEW MET BOOM LANDSCAPE

Redacteur Marieke Berkers praat met de oprichters van bureau Boom: Jan Maas en Philomene van der Vliet.

 

LANDSCAPES OF TRADE

Fotograaf Rufus de Vries namen een kijkje bij en in de grootschalige bedrijfsvestigingen die overal in het landschap opduiken.

 

PRIX DE ROME

Dit najaar won Lesia Topolnyk de Prix de Rome met haar plan voor de crash site van MH17. Het thema van deze editie was Healing Sites, en de vier genomineerden werden uitgedaagd om met ontwerp in te spelen op traumatische ervaringen en gebeurtenissen. Auteur Isabel van Lent bekeek de inspirerende voorstellen.

 

DE PROJECTEN

Redacteur Hester van Gent pakt de boot naar Texel voor een bezoek aan het tijdelijke woonwijkje De Tuunen. En Tom Struyf gaat naar Brussel voor een kijkje bij het bouwmaterialendorp.

 

COLUMNS

Van Sander de Knegt en Arjan Harbers. 

 

Dit nummer verschijnt 24 maart.