Landschap in de omgevingsvisie

Rijksadviseur voor Landschap en Water Eric Luiten over hoe landschap en ruimtelijke kwaliteit verankerd kunnen worden in de Nationale Omgevingsvisie. 'Het landschap is de "landingsbaan" waar alle opgaven waarvoor we staan zo goed mogelijk moeten landen', aldus Luiten.