Ontwerpscholen aan het woord (2): NHTV Breda

Debbie Dermout, opleidingsmanager Urban Design (BSc): ‘Een ontwerp is het resultaat van intuïtie en persoonlijke interpretatie.’

 

‘Vanaf komend collegejaar is Urban Design onderdeel van de opleiding Build Environment – waar ook de studies Ruimtelijke Ordening en Planologie en Mobiliteit deel van uitmaken. Ondanks deze verandering houden we vast aan het oorspronkelijke doel: het opleiden van ontwerpers die een degelijk stedenbouwkundig plan kunnen maken.


Niettemin bieden we studenten de mogelijkheid zich te verbreden. Zo is er in het derde jaar een vak waarin ze – samen met planologie- en mobiliteitsstudenten – een planproces naspelen: wie heeft welke rol, hoe verloopt een integrale aanpak? En aan het eind van de studie kunnen ze kiezen uit meerdere uitstroomprofielen. “Stedenbouwkundig ontwerp” is zo’n profiel, maar studenten kunnen zich ook een profiel aanmeten op het snijvlak van ontwerp en planning, of op het snijvlak van ontwerp en verkeerskunde.

 

Een prominent onderdeel van de studie is het atelieronderwijs waarin studenten met een bestaand vraagstuk aan de slag gaan. De onderwerpen nemen gedurende de studie in complexiteit toe – hoger schaalniveau, intergraler, meer aandacht voor proces. We proberen zo veel mogelijk het werkveld te betrekken, onder meer door met docenten te werken die in de praktijk actief zijn. De overige vakken staan in dienst van de ontwerpateliers: daar doen studenten kennis en vaardigheden op die ze direct in het atelier kunnen toepassen.

 

Van onze docenten wordt verwacht dat ze meedraaien in de verschillende onderzoeksprogramma’s die op de NHTV lopen. Daardoor is er een directe link tussen het onderzoek en het onderwijs. Dat onderzoek is met betrekking tot Urban Design vaak toepassingsgericht, bedoeld om een goed plan te kunnen maken – studenten experimenteren bijvoorbeeld met nieuwe manieren om bewoners te betrekken in wijkvernieuwingsprojecten of ze vergaren zo veel mogelijk kennis over een urgent onderwerp. Dit heeft niets met academisch onderzoek te maken – uiteindelijk is het maken van een ontwerp grotendeels het resultaat van intuïtie en persoonlijke interpretatie. Dit staat nog weleens op gespannen voet met onderzoek dat mobiliteitsstudenten doen: dat draait om keiharde data die bepaalde interventies legitimeren.’

 

Mark Hendriks