ONTWERPSCHOLEN aan het woord (4): Rotterdamse Academie van Bouwkunst

Wouter Veldhuis, opleidingshoofd Stedenbouw: ‘Het pad dat studenten volgen is grillig en staat nooit vast’

 

‘Als onderdeel van een hogeschool met veel technische opleidingen zitten we dicht tegen de ingenieurskant van het vak – dit in tegenstelling tot andere academies die meer vanuit een artistieke en culturele invalshoek opereren. Vroeger werd dat nog weleens als een nadeel gezien, vandaag de dag zijn polytechnische vraagstukken juist erg actueel. Denk aan de groeiende aandacht voor de “stromen van de stad”, zoals water, afval en energie, waar ook Rotterdamse ontwerpbureaus als De Urbanisten, MVRDV en DoepelStrijkers zich mee bezig houden.'


'We zijn een echte ontwerpopleiding – dat blijkt ook uit onze onderzoeksprojecten. In het met andere academies opgezette lectoraat Future Urban Regions bijvoorbeeld wordt gekeken hoe met ontwerp actuele thema’s zoals circulaire economie of voedselproductie onderzocht kunnen worden.

 

In de vierjarige opleiding staat zelfwerkzaamheid centraal. Studenten stellen – buiten een verplicht semester in het eerste jaar – zelf hun vakkenpakket samen. Een paar keer per jaar organiseren we een markt waar studenten kiezen uit colleges, “laboratoria” en ontwerpateliers. Ze bepalen zelf wanneer ze aan een bepaald onderdeel toe zijn, ze kiezen zelf hun positie en profiel. In ontwerpateliers – waarin studenten van verschillende jaargangen samenwerken – gaan ze aan de slag met een specifiek vraagstuk. In colleges maken ze kennis met theorieën en methodieken, in laboratoria trainen ze vaardigheden zoals analyseren en presenteren.

 

Deze werkwijze vergt een intensieve begeleiding. Het pad dat studenten volgen is grillig en staat nooit vast. We bewaken de balans tussen wat ze op school en wat ze op hun werk leren (academiestudenten werken naast de opleiding, red.). Uiteindelijk moeten ze voldoen aan de eisen die de architectentitel stelt. Als hoofd stedenbouw is het mijn taak om een vinger aan de pols te houden – ik ben bij alle eindbeoordelingen en voorzitter van elke afstudeercommissie en ik voer regelmatig persoonlijke gesprekken over de studievoortgang en het leertraject in de beroepspraktijk.

 

De opleiding is Nederlandstalig. Wij menen dat stedenbouw een vak is met een eigen taal en codes. De nuances die dat met zich meebrengt kun je niet in een andere taal vatten. Wel stimuleren we studenten om zich internationaal te profileren. Zo zijn er elk semester Engelstalige vakken – de Academie is dan ook toegankelijk voor studenten uit het buitenland.’

 

Mark Hendriks