ONTWERPSCHOLEN aan het woord (5): Saxion Hogescholen

Nicoline Loeper en Matthias Ott: ‘Onze kracht is de internationale focus van de studie’

 

Nicoline Loeper: ‘Vanwege een herziening van het onderwijs-programma verdwijnt de opleiding Stedenbouwkundig ontwerpen. Het bestuur van Saxion meent dat stedenbouwkundig ontwerpers als zodanig niet meer nodig zijn. Saxion heeft een nieuwe opleiding Urban Studies opgericht. Daarin krijgen allerlei facetten van stedelijke ontwikkeling een plek – zoals ook planologie en bestuurskunde. Er is in deze nieuwe opleiding maar weinig plaats voor ontwerpvakken.


Het gaat er nu niet om of het een goed of fout besluit is, maar het is ontzettend jammer dat hierdoor een einde komt aan de ook door de accreditatiecommissie gewaardeerde afstudeerformule voor het vierde studiejaar. Daarom hebben wij besloten om dat afstudeerjaar als basis te nemen voor een nieuwe postgraduate opleiding – die we als Urban Nomads op de markt brengen.

 

Het afstudeerjaar op Saxion – en vanaf nu dus ook de nieuwe opleiding – onderscheidt zich door de internationale focus en het feit dat studenten aan bestaande projecten werken. Gedurende een halfjaar gaan ze aan de slag met een onderzoeksvraag van een buitenlandse partneruniversiteit.

Onlangs hebben studenten op uitnodiging van de Universiteit Innsbruck een visie gemaakt voor de verstedelijking rondom Innsbruck. Daarvoor zijn ze een week ter plaatse geweest, de studenten praten dan met iedereen die ertoe doet: van het hoofd stedenbouw in Innsbruck tot de dorpsraden. Terug in Nederland werken ze hun visies uit in concrete ontwerpvoorstellen, bijvoorbeeld voor het dorp Igls, zoals het ingestuurde werk van Jelle van Kampen laat zien. In het tweede halfjaar duiken we in een andere buitenlandse casus.

 

De postgraduate opleiding levert geen diploma op. Maar deelnemers bouwen wel een portfolio op dat laat zien hoeveel internationale werkervaring ze in die twee keer zes maanden hebben opgedaan.’

 

Matthias Ott: ‘Ik ben ervan overtuigd dat er behoefte is aan een dergelijke studie. De Nederlandse stedenbouw en het Nederlandse stedenbouwonderwijs staan in de wereld nog altijd hoog aangeschreven. Ik denk dat studenten van over de hele wereld kennis willen maken met de Nederlandse manier van werken. En werkervaring opdoen in een echt project in een interessant land – dat maakt het alleen maar aantrekkelijker.’ 

 

Mark Hendriks