Strip (2) new york: 'A hell of a town'

‘New York, New York’ van Peter Kuper speelt zich af in het New York van de jaren tachtig, een tijdperk waarin recessie heerst en president Ronald Reagan zegt dat alles goed gaat. Kuper wordt op weg naar de metro twee keer aangeklampt met de vraag om wisselgeld, ziet een oude man zoeken naar eten in een vuilnisbak en een half ontklede vrouw slapen op een bankje. New York, New York!

In zijn introductie vraagt Kuper zich af wat Spanish Harlem, het warenhuis Saks aan Fifth Avenue, Trump Towers, The Bowery, Times Square en Central Park gemeen hebben. Het antwoord is: New York. 'A hell of a town!', verbeeld in expressionistisch tekenwerk, met patronen van krachtige lijnen en zwarte strepen en vlakken, prenten als waren het linoleumsneden. De tekeningen van Kuper zijn duidelijk en hard, en altijd in beweging. In zijn New York staat nooit iets stil.

Ondertussen, in Manhattans upper-westside, laat Kuper zijn alter ego thuis koffie zetten. De koelkast is vol en alles lijkt in orde. Maar de hectiek van New York keert zich tegen de hoofdpersoon. De stad is als een draaikolk.

 

In het hotel rookt een prostituee nog een sigaret. De oude WTC-torens lijken in de nacht te verdwijnen. De tekenstijl varieert overeenkomstig van bijna fotorealistische prenten tot duizelig makende lijntekeningen met veel zwart. Op introspectieve wijze laat ook Kuper in zijn persoonlijke landschappen een ‘achterkant’ van New York zien. Het New York van Kuper is een maalstroom van gebeurtenissen en personen. Er valt niet aan te ontsnappen.

 

 

 

 

 

 

Peter Kuper, New York, New York. Seattle, Fantagraphics Books, 1989

 Type: Persoonlijke landschappen.

Op de website van Rob van der Bijl vind je meer informatie en theoretische achtergronden  over zijn project over strip en stedenbouw, en alle oude afleveringen.

Disclaimer

De samenstellers hebben zich tot het uiterste ingespannen om de (auteurs)rechthebbende(n) op de hier getoonde stripfragmenten te achterhalen en op correcte wijze te vermelden. Indien en voor zover (auteurs)rechthebbende(n) onjuistheden of onvolledigheden constateren, dan kunnen zij hierover contact opnemen met Blauwe Kamer waarna voor correctie en/of aanvulling zal worden zorg gedragen.