Twee winnaars bij Archiprix 2016

Een van twee eersteprijswinaars: het ontwerp van een nieuwe museumtypologie door Katarzyna Nowak van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst.

 

Op  18 juni zijn  de winnaars bekend gemaakt van  Archiprix, de prijs voor het beste afstudeerwerk. De jury selecteerde drie projecten: twee eerste prijzen en een derde prijs, en drie eervolle vermeldingen. 

 

Eerste prijs
: Art in Context – Katarzyna Nowak, Rotterdamse Academie van Bouwkunst (architectuur)

Een ontwerp voor een nieuwe museumtypologie waarbij het museum een gedifferentieerde context biedt voor de historische collectie. Elke ruimte heeft een ander karakter die is toegesneden op de gepresenteerde kunst. De achterliggende gedachte is dat de context van de kunst de interpretatie van het kunstwerk beïnvloedt; ruimte en het kunstwerk zijn daarom onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Uit het juryrapport: 'In een goede balans tussen de theorie en het ontwerp wordt een intrigerend museum ontwikkeld met een geheel eigen karakter. Interessant is bovendien dat het ontworpen museum niet alleen een doorsnede toont van de kunstgeschiedenis, maar dat de architectuur van het museum zelf ook een doorsnede van de architectuurgeschiedenis is. Het ontwerp biedt daarmee een heel nieuwe kijk op de typologie van musea.' 

 

Eerste prijs: Pairi Dæza –Milad Pallesh, Academie van Bouwkunst Amsterdam (architectuur)

Het plan voor een woonbuurt aan de Kostverlorenvaart in Amsterdam is een voorbeeld van hoe architectuur een rol kan spelen in het stimuleren van informele zorg. Om dat te kunnen bewerkstelligen is in het ontwerp aandacht besteed aan alle schaalniveaus. Het is treffend hoe de ontwerper zijn Iraanse achtergrond vertaalt naar de Nederlandse context.

Uit het juryrapport: 'Het realistische plan past in de Nederlandse ontwikkelmarkt. In Amsterdam West kan de gekozen opzet kwetsbaar zijn, maar de ontwerper is zich daar goed van bewust en loopt er niet voor weg. Van het degelijke rapport tot en met de architectonische uitwerking en de prachtige presentatie sluiten alle elementen uit het ontwerp naadloos op elkaar aan. Het plan is een overtuigend voorbeeld van hoe architectuur een rol kan spelen in het samen leven in de stad.'

 

Derde prijs: Re.Claim – Yuka Yoshida, Academie van Bouwkunst Amsterdam (landschapsarchitectuur)

De Nihonbashi rivier was eens het epicentrum van Edo, het huidige Tokyo. Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw gaat ze echter voor 90 procent schuil onder de betonnen constructie van een snelweg. Het afstudeerplan beoogt de beleving van mensen van de Nihonbashi rivier te veranderen. 
Uit het juryrapport: “Een moeilijke opgave, maar door middel van een uitgekiende, realistische strategie weet de ontwerpster aannemelijk te maken dat het gestelde doel bereikt kan worden. Ze ontwikkelt daartoe een reeks van kleinschalige elementen die in combinatie met de bestaande betonnen keerwanden toegepast kunnen worden en daarbij tevens bijdragen aan de noodzakelijke versterking van de oevers.[...] De sprekende presentatie en maquette maken inzichtelijk dat de aanpak van de rivieroevers zorgt voor een kwalitatieve impuls waar vervolgens de omringende bebouwing van kan profiteren door de programmering van de plinten daarop aan te passen.' 


 

Eervolle vermeldingen

Mining Istanbul – Francesco Apostoli, TU Delft (architectuur)


Een ontwerp voor een verwerkingsfabriek van oude elektrische apparaten in Istanboel is onderdeel van een nieuw stedelijk systeem waar hergebruik, nieuwe vormen van handwerk en buurtactiviteiten samenkomen. 


 


Torino Rinata –Bram van Kaathoven, TU Eindhoven (architectuur)


Een onderzoek en ontwerp naar de continuïteit van de Europese stad in haar specifieke Turijnse verschijningsvorm.


 


Tweede Natuur – Hannah Schubert, AvB Amsterdam (landschapsarchitectuur)


Het landschapsarchitectonisch afstudeerplan presenteert de gestage overname door de natuur van het nooit in gebruik genomen Scheringamuseum in het Noord-Hollandse dorpje Opmeer.

 

De jury – Vibeke Gieskes, Bianca Seekles, Jan Willem ter Steege, Anouk Vogel en Jeroen de Willigen – constateerde dat de maatschappelijke betrokkenheid onder de afgestudeerden groot is. 'Vrijwel alle afstudeerders worden gedreven door de vraag hoe de wereld verbeterd kan worden. Daaronder is een groot aantal buitenlandse maatschappelijke opgaven. [...] De presentaties zijn vaak met veel aandacht en op persoonlijke wijze vormgegeven. De computer is minder dominant aanwezig dan voorheen. Er zijn opvallend weinig traditionele renderings en er wordt vaak gebruik gemaakt van een mix aan presentatietechnieken.'

 

 


Bron: Archiprix