Nieuwe Aaro gepresenteerd – wat kwam er terecht van de vorige?

Eerder dit jaar spraken vakgenoten op verzoek van Architectuur Lokaal over de inhoud van de nieuwe AARO.

 

Gisteren is op de TU Delft de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020 gepresenteerd. Onder andere minister Schultz van Infrastructuur en Milieu  liet weten dat wat haar betreft het ontwerpvak onmisbaar is. 'Er is werk genoeg',  hield ze de zaal voor. 'Wacht niet op ontwikkelaars, maar zoek zelf de maatschappelijke vraagstukken op.'

Dit inspelen op prangende maatschappelijke opgaven komt ook terug in de evaluatie door Architectuur Lokaal van de vorige actieagenda. Het bijbehorende boek 'Werken aan ontwerpkracht' vindt u hier.