De impact van Rebuild by design

Beeld uit het plan The Big U voor Manhattan, ontworpen door het team van BIG en One Architecture.

 

Na orkaan Sandy in 2012 organiseerde de Amerikaanse overheid in samenwerking met onder andere de Rockefeller Foundation een ontwerpcompetitie om de noordoostkust klaar te stomen voor de gevolgen van klimaatverandering. Het project Rebuild by Design, opgezet door de Nederlandse watergezant Henk Ovink en uitgegroeid tot een wereldwijd opererende denktank, werd een daverend succes. Ontwerpteams van over de hele wereld kwamen met plannen, niet alleen om steden als New York en New Jersey veilig te maken voor overstromingen, maar ook om andere urgente vraagstukken op het gebied van ecologie, sociale ongelijkheid en infrastructuur van oplossingen te voorzien.

De Britse krant The Guardian onderzocht onlangs wat het effect van deze competitie is geweest op de Amerikaanse omgang met klimaatverandering en milieurampen. Heeft Rebuild by Design geleid tot een proactieve aanpak – of overheerst in de meeste Amerikaanse steden nog altijd een afwachtende houding?