Strip (7) – Hollandse stedelijkheid

In 'Maaike's Dagboekje' tekent Maaike Hartjes vanuit de trein het uitgesmeerde stedelijke landschap van van West-Nederland –  ook wel aangeduid als Randstad of Deltametropool – dat ligt ingeklemd tussen Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.

Tekst Rob van der Bijl

Holland, het rommelig verstedelijkte gebied van West-Nederland, is de ultieme representant van spreiding en egaliteit. Het tegendeel van bijvoorbeeld Parijs, dat staat voor concentratie – niet alleen van stedelijke functies en ambiance, maar ook van macht.

 

Maaike geeft met haar schijnbaar pietluttige tekeningetjes aan deze situatie een persoonlijke draai. Haar dagelijks leven, haar eigen wereld staat voorop en die heeft niets te maken met de grootstedelijkheid die ze in Parijs vanuit de trein zou kunnen waarnemen. Het dagboek van Maaike kan zich eigenlijk alleen maar afspelen in de haast anti-stedelijke omgeving van Holland.

Maar Maaike gaat verder. Reeksen van kleine tekeningen vertellen in rafelige lijntjes het kleine verhaal van Holland. Ze overdrijven de Hollandse truttigheid. De huizen van Amsterdam, meestal toch minimaal vijf verdiepingen hoog, zijn hier hoogstens drie lagen en dan vaak ook nog voorzien van een dorps aandoende kap. Petieterige boompjes en een klein molentje worden achterover gedrukt door de wind. De grassprietjes in het weiland lijken minstens zo belangrijk als de boerderij verderop. De kantoorgebouwtjes dreigen om te vallen. De autosnelwegen worden omzoomd door lullige lantaarnpaaltjes.

De avonturen van Maaike passen perfect in dit landschap. Haar fiets gaat kapot. Ze haalt maar net op tijd de trein. Ze ziet bij Woerden een leuk torentje. En onderweg lijkt het even of ze haar treinabonnement is kwijtgeraakt. 'Hee! We zijn er al!' Inderdaad, want zover liggen Den Haag en Utrecht nou ook weer niet uit elkaar.

Bron: Maaike Hartjes, Maaike’s dagboekje. Amsterdam, Oog & Blik, oktober 1998.

François Schuiten en Benoît Peeters, Brüsel. De Duisteren steden. Parijs/Brussel, Casterman 1992

Type: Persoonlijke landschappen

Copyright: Maaike Hartjes

 

Op de website van Rob van der Bijl vind je meer informatie en theoretische achtergronden over zijn project over strip en stedenbouw, en alle oude afleveringen.

 

Disclaimer

De samenstellers hebben zich tot het uiterste ingespannen om de (auteurs)rechthebbende(n) op de hier getoonde stripfragmenten te achterhalen en op correcte wijze te vermelden. Indien en voor zover (auteurs)rechthebbende(n) onjuistheden of onvolledigheden constateren, dan kunnen zij hierover contact opnemen met Blauwe Kamer waarna voor correctie en/of aanvulling zal worden zorg gedragen.