Sterke stad op slappe bodem

In het maartnummer duikt Blauwe Kamer in het veenweidevraagstuk. Welke strategie is nodig om bodemdaling tegen te gaan – welk waterbeheer hoort daar bij, wat voor soort landbouw, welke stedelijke inrichting? In dit dossier is de hamvraag welke rol het ruimtelijk ontwerp moet spelen. Gaan we voor het grote gebaar – door een van de auteurs in dit nummer Peter de Ruyter ruilverkaveling 2.0 genoemd – of dienen landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen een dienende rol aan te nemen, zoals blijkt uit de reportage van redacteur Marc Nolden?

Journalist Vincent Kompier zocht uit hoe de stad Gouda de strijd aan bindt met bodemdaling, iets dat de gemeente jaarlijks veel geld kost. In een speciale coalitie hebben gemeente, waterschap, bedrijven en kennisinstellingen de handen ineen geslagen. De film hieronder geeft alvast een voorproefje van de Goudse aanpak.