Betaal jonge vakgenoten op passende wijze

Er moet een einde komen aan de onderbetaalde banen voor jonge ontwerpers, betoogt landschapsontwerper en Academiestudent Erik Weug.

 

Veel ontwerpbureaus bieden studenten de mogelijkheid om als stagiair in multidisciplinaire teams mee te werken aan innovatie oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo’n stage is vaak een van de meest leerzame periodes van de opleiding. Steeds vaker worden deze stageplaatsen ingenomen door afgestudeerde vakgenoten. Het banenaanbod is helaas nog niet zo groot waardoor veel oud-studenten akkoord gaan met een stageplaats. Het is voor een net afgestudeerde immers van belang om zo veel mogelijk werkervaring op te doen. Door het aanbieden van stages – en bijbehorende lage vergoedingen – aan al afgestudeerde landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen worden wetten omtrent het minimumloon regelmatig omzeilt.

 

Voor studenten aan de Academies van Bouwkunst ligt de situatie complexer. Zij beschikken over een diploma en hebben minimaal een HBO-denkniveau. Academiestudenten kunnen geen studielening aangaan.  Het concept achter de Academie is dat studenten als onderdeel van hun opleiding verplicht moeten werken. De combinatie van overdag werken en in de avonduren studeren is leerzaam, maar alleen mogelijk met passie voor het vakgebied.

 

De verplichting tot een baan betekent dat sommige studenten genoodzaakt zijn om akkoord te gaan met een stageplaats en dus een bescheiden vergoeding. Uiteraard zijn een laag loon en bijbehorende geldzorgen demotiverend – het bedreigt de productiviteit op school en op het werk. Kosten voor studie, huur, reizen en levensonderhoud staan niet in verhouding tot de beperkte stagevergoedingen. Het leidt ertoe dat studenten soms voortijdig moeten stoppen en er talent verloren gaat. Studenten die de ambitie hebben om verder te studeren krijgen niet altijd de kans om dit te doen, simpelweg door het gebrek aan financiële middelen.

 

Hoe kan het dat bureaus jonge vakgenoten commercieel inzetten, zonder hen een passende beloning te bieden? Een oorzaak ligt wellicht in de combinatie van een beperkt aanbod en een enorme vraag naar banen, het urenquotum bij de Academies en het steeds scherper inschrijven op opdrachten. Het betekent evenwel niet dat we deze gang van zaken moeten accepteren. Dat gebeurt in andere beroepsgroepen ook niet.

 

Nederland staat bekend om vooruitstrevendheid en innovatie in design. Dit kan alleen gehandhaafd worden als we de nieuwe generatie ontwerpers ondersteunen. Uiteindelijk zijn zij de krachten van de toekomst. Door meer te investeren wordt een volgende generatie opgeleid die het behoud en de ontwikkeling van onze mooie leefomgeving doorzet. Daarom is het belangrijk om deze werknemers kansen te bieden die ze verdienen, door ze een vergoeding te bieden die recht doet aan hun kwalificatie en inzet.

 


Erik Weug studeert landschapsarchitectuur aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam

Reactie schrijven

Commentaren: 6
 • #1

  Anne Floor (dinsdag, 30 januari 2018 16:58)

  Dag,

  Ik ben bijzonder blij met dit artikel, het is een van de weinige artikelen die ik tegenkom die deze stelling innemen. Zelf worstel ik hier ook mee. Ik ben ook student aan de Academie van Bouwkunst, maar ik hoop hiermee een carrière switch te maken. Voor de opleiding moet ik van baan wisselen, maar kom hiermee direct in de financiële problemen als ik een stageplaats moet accepteren. Maar zelfs al zou dat niet het geval zijn, alle master studenten moeten toch opleiding, huur/hypotheek en vaste lasten betalen. Niemand kan rondkomen van een paar honderd euro per maand. De huidige stagevergoeding lijkt alleen uit te gaan van de situatie van nog thuiswonende jonge studenten. Dat past niet op de situatie van een Master-student.

 • #2

  ubaTaeCJ (zondag, 14 augustus 2022 15:31)

  1

 • #3

  ubaTaeCJ (zondag, 14 augustus 2022 15:35)

  1

 • #4

  ubaTaeCJ (zondag, 14 augustus 2022 15:35)

  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

 • #5

  ubaTaeCJ (zondag, 14 augustus 2022 15:36)

  1

 • #6

  @@lFRYl (zondag, 14 augustus 2022 15:36)

  1