Geen woorden maar beelden

De Babylonische toren van de Moderniteit, Carlijn Kingma.

 

Landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen weten al lang dat een beeld meer zegt dan duizend woorden. Een impressie kan je ontwerp maken of breken. Teun van den Ende betoogt in zijn artikel ‘Waar is de verbeelding’ op Vers Beton dat de politiek wel wat van ontwerpers kan leren als het gaat om de verbeelding van toekomstscenario’s. Door ingewikkelde problemen met behulp van beelden inzichtelijk te maken, zouden veel meer mensen zich bij de politiek betrokken voelen. 'Beelden bezitten een integrerende kracht die denkruimte en lucht kunnen brengen in lastige discussies. Beelden tonen ons allerlei mogelijke toekomsten die we niet allemaal kunnen realiseren, maar wel na kunnen streven. Kortom: beelden doen ons beseffen dat er alternatieven zijn voor het hier en nu.'