Wat is omgevingskwaliteit?

Vincent de Munter, Isolde Somsen en Floris Alkemade.

 

Woensdag mogen we weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezing. Als stedenbouwkundige en landschapsarchitect let je waarschijnlijk extra op de ruimtelijke visies van de verschillende partijen. Hoe staan ze tegenover nieuwe uitbreidingslocaties, of vergroening van wijken? Niemand heeft het over de omgevingswet, die toch echt volgend jaar in werking treedt. Hoe staat het ervoor met de omgevingsvisie? Wat verstaat men onder ‘ruimtelijke kwaliteit’? Stichting Dorp, Stad en Land besteedt in het Magazine TOON uitgebreid aandacht aan dit vage begrip. Rijksbouwmeester Floris Alkemade, landschapsarchitect Isolde Somsen en beleidsmedewerker Vincent de Munter zijn het er in ieder geval over eens dat ruimtelijke kwaliteit subjectief is. Het hangt af van de omstandigheden, de context en de persoonlijke bagage van de aanschouwer. Dat maakt het er allemaal niet duidelijker op, maar geeft wel stof tot nadenken. Welke rol kunnen ontwerpers spelen in het vaststellen van de ruimtelijke kwaliteit?