Strip (13): Amsterdam vervloekt en duister

Frank Van Coover is een CIA-agent die verwikkeld is in speurwerk naar de Red Rat-bende die gestolen goud in de Nederlandse hoofdstad probeert te verzilveren, vandaar de titel Amsterdam Gouden Stad. Maar het verhaal doet er niet zo toe. Belangrijker is het decor van hetietwat clichématig weergegeven Amsterdam waartegen achtervolgingen en gewelddadigheden plaatsvinden. De strip gaat vooral over snelheid van auto’s, motoren en speedboten, en uiteraard over criminaliteit.

Door Rob van der Bijl


Van Coover krijgt nog veel te stellen met een zekere Ludmilla Trechikoff, een dame met een complex verleden en een ambivalente relatie met het criminele milieu. Uiteindelijk werken ze met elkaar samen. Ludmilla vervloekt Amsterdam, nadat ze in haar gecharterde snelle rode speedboot de bendeleden uit het oog is verloren. Intussen heeft ook Frank de achtervolging ingezet. Op een rode motor scheurt hij door de stad.

 

Voor het imago van Amsterdam als seksstad wordt ruim baan gemaakt. De strip speelt zich af in de jaren tachtig toen het aanbod nog aanzienlijk groter was dan vandaag. VROOOAM. Met zijn rode motor jakkert Frank nog steeds langs de grachten en schiet ten slotte een steegje in naast de Madonna Club. Kennelijk is ergens achterin die steeg een Live Peep Show. Daar gaat het avontuur verder.

 

 

Het tekenwerk van Suzanne Rosenberg is hyperrealistisch. Haar techniek verraadt een grote aandacht voor details. De natuur- en bakstenen van de brug over de gracht zijn haarscherp in beeld gebracht. Zelfs aan die ene natuursteen met jaartal (1754) in het midden van de brug is gedacht. Ook de schepen, de menselijke figuren, de grachtenpanden en andere Amsterdamse bouwwerken zijn zeer nauwkeurig getekend.

 

Toch behoort deze strip tot het type Duistere Steden. Realistische architectuur is weliswaar alom aanwezig, de duistere kant van Amsterdam zet de toon van het verhaal. Het clichématig karakter daarvan doet enigszins afbreuk aan de sterkte van deze strip, maar de vele snelle en fraaie tekeningen maken veel goed.

 

--------------------
Bron:  Klossowski/Rosenberg, Amsterdam Golden City (Van Coover 3). Loempia, 1991.

Type: Duistere steden
Copyright: Loempia (1991)

Op de website van Rob van der Bijl vind je meer informatie en theoretische achtergronden over zijn project over strip en stedenbouw, en alle oude afleveringen.

 

 

 

Disclaimer

 

De samenstellers hebben zich tot het uiterste ingespannen om de (auteurs)rechthebbende(n) op de hier getoonde stripfragmenten te achterhalen en op correcte wijze te vermelden. Indien en voor zover (auteurs)rechthebbende(n) onjuistheden of onvolledigheden constateren, dan kunnen zij hierover contact opnemen met Blauwe Kamer waarna voor correctie en/of aanvulling zal worden zorggedragen.