Natuur en landbouw: scheiden of verweven?

foto: Fred Hoogervorst / HH

 

In het maartnummer van de Blauwe Kamer besteedden we uitgebreid aandacht aan de uitdagingen waar het platteland momenteel voor staat. De fotoreportage van Harry Cock bracht de schaalvergroting, intensivering en technologische vernieuwingen van de agrarische sector in beeld. Dit leverde vervreemdende beelden op van een landschap zonder mensen. Dat intensief landgebruik ook nadelig is voor de biodiversiteit is al lang bekend, maar over de oplossing lopen de meningen uiteen. Het ene kamp zegt dat we natuur-inclusieve landbouw moeten stimuleren, om zo de soortenrijkdom op het platteland in stand te houden. Het andere kamp wil juist intensiever produceren, zodat we minder grond nodig hebben voor landbouw en meer ruimte voor echte natuur over houden. De Groene Amsterdammer zet in het artikel ‘De akker of het wilde groen’ alle voor- en nadelen van beide benaderingen op een rijtje. De uitkomst is verrassend, maar niet onbetwist.