Pleidooi voor de bomen

Laan in de Beemster, foto: Wendy Drent

 

Er is grote ophef ontstaan over het kabinetsbesluit om 50 miljoen euro uit te trekken voor het ‘veiliger maken van autowegen buiten de bebouwde kom’. Dat betekent immers de kap van duizenden bomen. Een online petitie hiertegen is op het moment van dit schrijven al meer dan 16.500 keer ondertekend.

 

Landschappelijke waarde

en

 

Ook in het buitenland klinken warme pleidooien voor het behoud van bomen. Emma Mitchell beschrijft in The Guardian welke positieve effecten bomen op onze geestelijke en lichamelijke gezondheid hebben. Zij stelt dat kandelaberen in veel gevallen een goed alternatief is voor kap als het om de veiligheid van infrastructuur gaat. Als argumenten als gezondheid, klimaat en landschappelijke waarde niet overtuigend genoeg zijn, kunnen we het ook nog over geld hebben. Theodore Endreny rekent in Citylab uit hoeveel bomen in grote steden aan ecosysteemdiensten opleveren. Gemiddeld is dat $967,000 per vierkante kilometer aan boombeplanting.