Steden zien landschap als basis voor klimaatadaptatie

Goed nieuws voor landschapsarchitecten onlangs in het NRC: verschillende Utrechtse en Gelderse gemeentes onderkennen na een stresstest voor klimaatverandering het belang van de natuurlijke omgeving als basis voor adaptatie. Ze realiseren zich bijvoorbeeld dat een zandgrond om andere oplossingen vraagt dan een bodem met zware klei. Dijkgraaf Tanja Klip-Martin van waterschap Vallei en Veluwe: 'Je kunt beter rekening houden met het landschap en het watersysteem dan uitgaan van toevallige bestuurlijke grenzen.' Werk aan de winkel voor de landschapsarchitecten dus.