Ontwerpers gezocht voor 'Regio’s van de Toekomst'

Het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt aan de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De NVTL en de BNSP leveren hieraan een bijdrage door ‘Regio’s van de Toekomst’. In dit traject werken planologen, stedenbouwkundigen en andere experts samen aan regionale gebiedsuitwerkingen. Met ontwerpkracht worden in vier regio's (Den Haag-Rotterdam, Arnhem-Nijmegen, Flevoland en Eemsdelta-Waddenkust) actuele opgaven als klimaatadaptatie, gezondheid, circulaire economie, agrarische transitie en sociale ongelijkheid samengebracht in een samenhangende perspectieven.

 

In een speciale blogserie zal Blauwe Kamer de komende maanden dit traject kritisch volgen. Dit betekent het informeren van stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en andere geïnteresseerden, maar ook het duiden van en reflecteren op hetgeen plaatsvindt en wordt opgeleverd. 

 

Wil je een bijdrage leveren aan de regionale en nationale beleidsontwikkeling? Schrijf je (alleen of als team) in voor de startbijeenkomst op 4 juli via Regio's van de Toekomst.