Rijksadviseurs bezorgd om archief tuin- en landschapsarchitecten

Door verschillende reorganisaties valt het beheer en de ontsluiting van de archieven van Nederlandse tuin- en landschapsarchitecten tussen wal en schip. Het College van Rijksadviseurs (RCa) trekt aan de bel bij OCW-minister Ingrid van Engelshoven.

Maatschappelijk belang

De archieven van tuin- en landschapsarchitecten werden altijd beheerd door de Afdeling Speciale Collecties van de Bibliotheek van de Wageningen University & Research (WUR) en door het toenmalige Nederlands Architectuurinstituut (NAi). Uit de rijke stroom van publicaties, oeuvre-overzichten en monografieën van tuin- en landschapsarchitecten blijkt een breed maatschappelijk draagvlak voor de tuin- en landschapsarchitectuur.

 

Niet adequaat

De WUR ziet zichzelf niet als archiefbeherende instelling. De bibliotheek is van mening dat de oeuvre-collecties van tuin- en landschapsarchitecten niet vaak genoeg geraadpleegd worden door studenten en onderzoekers. Daarom hebben zij besloten om met acquisitie van nieuwe oeuvres te stoppen. Toen het NAi overging in Het Nieuwe Instituut, verschoof het zwaartepunt van de acquisitie naar de onderwerpen architectuur en stedenbouw. Archieven van belangrijke Nederlandse landschapsarchitecten dreigen hierdoor verloren te gaan.

 

Extra investering

Het CRa stuurde daarom onlangs een brandbrief naar minister Ingrid van Engelshoven van OCW, waarin zij dit probleem aan de kaak stelt. Het ministerie heeft voor komend jaar een extra investering aan van 11 miljoen aangekondigd voor de verbetering van de digitale toegankelijkheid van erfgoed, archieven en collecties. Het CRa pleit ervoor dat een deel van dat budget wordt gereserveerd voor het beheer en de ontsluiting van de archieven van Nederlandse tuin- en landschapsarchitecten.