Strip (15): Persoonlijke geschiedenis van Chicago

De geschiedenis van Jimmy Corrigan ‘The Smartest Kid on Earth’ is ook de geschiedenis van Chicago. In dit stripverhaal van Chris Ware figureren drie generaties mannen uit het Amerikaanse middenwesten. Jimmy I is Jimmy Reed Corrigan, geboren in 1883. Hij wordt geslagen en verwaarloosd door zijn vader, een mislukte glazenmaker die kreupel is teruggekeerd uit de Burgeroorlog. Jimmy II, James William Corrigan (1921-1987), is een marineveteraan, die op zoek is naar zijn zoon Jimmy III.


Door Rob van der Bijl

Jimmy II is barman in het fictieve stadje Waukosha. Zijn zoon heeft hij sinds diens zesde niet meer gezien. Jimmy III blijkt een slappe kantoorklerk in het Chicago van de jaren tachtig. Hij heeft een uitgezakt gezicht dat veel weg heeft van een rimpelige aardappel en dat verdacht veel lijkt op het hoofd van zijn grootvader Jimmy I.

Terug naar de jonge Jimmy I, een klein, treurig en eenzaam ventje in Chigago in 1893, waar dan de wereldtentoonstelling, de WORLD’S COLUMBIAN EXPOSITION wordt gehouden. Het Chicago uit de jeugdjaren van Jimmy I is definitief die grote stad in ‘The West’ geworden. De stad van wetenschap en kunst, van industrie en techniek.


Jimmy II woont in Waukosha achter Chicago - een anonieme plaats die staat voor de ‘urban sprawl’ rond Chigago. Het dagelijks leven van Jimmy III voltrekt zich tegen de achtergrond van een hoog oprijzend silhouet van het nieuwe Chicago waarin de skyline wordt gedomineerd door de SEARS TOWER (1974, 443 m.). Op een architectuurposter in de kamer van Jimmy II staat het hoge gebouw ook, uiteraard het JOHN HANCOCK CENTER (1969, 344 m.), en met de oude watertoren uit de tijd van Jimmy I.


Op verschillende plaatsen wordt Chicago geportretteerd aan de hand van een typerende grootstedelijke straathoek. Net als Waukosha is ook deze straathoek ongetwijfeld fictief. Toch zinspeelt Ware duidelijk op een belangrijke plek in de binnenstad. Voor de hand ligt STATE STREET, op een punt waar deze wordt gekruist door bijvoorbeeld ADAMS STREET.

De straathoek komt in beeld op verschillende momenten in de geschiedenis van Chicago. Voor het eerst vóór de grote brand. De hoekgebouwen zijn al wel van steen, maar de architectuur is sober en nog ver verwijderd van ‘Bozart’. De andere gebouwen in de straat zijn van hout. Er rijdt een paardentram. In 1871, vlak na de brand, staan er alleen nog maar zwartgeblakerde ruïnes. In 1893, het jaar van de wereldtentoonstelling, zien we Bozart-gevels met verschillende attributen, zoals een gevelklok. ‘Electricity is Life’ verkondigt een reclamebord, een slogan uit die tijd om elektrische riemen en banden aan de man te brengen waarmee men dacht chronische zenuwziekten te kunnen genezen. In de straat rijden een kabeltram en een koets, nog geen auto’s.

In 1987 springt, zichtbaar vanuit de kantoorruimte van Jimmy III, Superman van het dak van het gebouw op de straathoek. De gevels hebben vrijwel geen ornament meer. De straten zijn geasfalteerd, er rijden auto’s. In hetzelfde jaar overlijdt Jimmy II. Het sneeuwt weer op de straathoek. Jimmy III overweegt het voorbeeld van Superman te volgen.


Ware maakt een strip pur sang. Chicago, zijn inwoners en zijn attributen worden in klare lijnen weergegeven. Zo is de straathoek in het centrum van Chicago heel precies getekend, met scherp getrokken lijnen en ingekleurde vlakken - als een decor voor Kuifje.

Maar Ware tekent ook bijna fotorealistisch, de klassieke strip voorbij. Het suburbane landschap van Waukosha wordt neergezet door middel van een natuurgetrouwe afbeelding van Dairy Queen of van een watertoren aan de horizon. Onlosmakelijk onderdeel van de tekenstijl van Ware is de ordening van prenten en tekstblokjes op een pagina. Bijna altijd wisselt hij grote prenten geraffineerd af met series begeleidende kleine tekeningen.

De grote prenten visualiseren meestal de stad, de gebouwen en hun interieurs, of de openbare ruimte van Chicago. De kleine tekeningen, soms op het priegelige af maar toch altijd gedetailleerd, vertellen vooral het verhaal van de kleine levens van Jimmy I, II en III. Met zijn rake lijnen en zachte kleuren, met zijn onooglijke, maar heel nauwkeurig getekende details schept Ware op overtuigende wijze een persoonlijk stadslandschap van Chicago.


---------------------
Bron:  Chris Ware, Jimmy Corrigan: The Smartest Kid on Earth. Pantheon, 2000
Type: Persoonlijke landschappen

Copyright: Chris Ware (2000)

Op de website van Rob van der Bijl vind je meer informatie en theoretische achtergronden over het project over strip en stedenbouw, en alle oude afleveringen.

 

Disclaimer

De samenstellers hebben zich tot het uiterste ingespannen om de (auteurs)rechthebbende(n) op de hier getoonde stripfragmenten te achterhalen en op correcte wijze te vermelden. Indien en voor zover (auteurs)rechthebbende(n) onjuistheden of onvolledigheden constateren, dan kunnen zij hierover contact opnemen met Blauwe Kamer waarna voor correctie en/of aanvulling zal worden zorggedragen.