Is landschapsarchitectuur een wetenschap?

Afbeelding: Carlo Leonardi

 

Toen de landbouwhogeschool van Wageningen in 1968 in een universiteit veranderde, moest de afdeling landschapsarchitectuur bewijzen dat zij het predicaat ‘wetenschappelijk’ wel verdiende. Die strijd is nog steeds niet helemaal gestreden.

 

Het meest recente nummer van Landscape Review, onder redactie van Paul Roncken (Wageningen University and Research) en Mick Abbott (Lincoln University), is gewijd aan ontwerpend onderzoek. In het voorwoord schrijven de redacteuren dat er steeds meer aan ontwerpend onderzoek gedaan wordt, terwijl veel academici de methode onwetenschappelijk vinden. De redacteuren pleiten ervoor geen energie te verspillen aan het proberen bij de ‘grote jongens’ van de wetenschap te horen. Het is zinvoller om te focussen op de kracht van het vakgebied. De toegevoegde waarde van de landschapsarchitectuur zit hem in het zoeken naar praktische oplossingen voor de grote uitdagingen waar we voor staan. Daar is het ontwerpend onderzoek een uitstekend middel voor.

 

Het volledige nummer van Landscape Review is gratis online te lezen.