Woonerf op Manhattan

 

Veel grote steden denken na over de invloed van mobiliteit op de leefbaarheid. De dominante positie van de auto is steeds minder vanzelfsprekend. Het meest bekende voorbeeld zijn natuurlijk de superblocks in Barcelona, waar een groot aantal straten autoluw is gemaakt. Ook in New York zoeken stedenbouwkundigen naar oplossingen voor de overal aanwezige verkeersopstoppingen.

 

Jonathan Cohn en Yunyue Chen beschrijven op Citylab een gedachte-experiment voor de transformatie van het grid op Manhattan. Zij laten zich ook inspireren door het oer-Hollandse woonerf. Dit resulteert in een plan waarin verschillende blokken samengevoegd worden tot een Barcelonees superblock. De straten rondom de superblocks krijgen eenrichtingsverkeer, terwijl de woonstraten veranderen in shared space, waar lokaal verkeer stapvoets moet rijden. Doordat de auto wordt teruggedrongen, neemt de verblijfskwaliteit van de openbare toe. Het zijn geen baanbrekende oplossingen, maar het is wel leuk om te zien dat ons stedenbouwkundige gedachtengoed het tot the Big Apple heeft geschopt.