Marker Wadden compenseren rioolwaterzuivering

 

In de nieuwe editie van de Blauwe Kamer staat een prachtige fotoreportage van Stijn Poelstra over de Marker Wadden, een magisch-realistisch landschap. Het pas opgespoten natuurgebied past in de Nederlandse traditie van landwinning, maar heeft wel nieuwe doelstellingen. Rik Nijland beschrijft in het septembernummer van Wageningen World hoe het IJsselmeer transformeert van een functioneel landschap voor waterveiligheid en visserij, naar een kruispunt van veel meer belangen, zoals recreatie en natuur. Na de aanleg van de afsluitdijk in 1932 veranderde de Zuiderzee in het IJsselmeer. Dankzij het voedselrijke rioolwater uit Amsterdam ontstond toen een explosie aan vissen. In de jaren ’80 begon men het rioolwater te zuiveren, met een afname van de visstand tot gevolg. De Marker Wadden moeten weer leven in de brouwerij brengen. Wageningse ecologen pleiten voor nog meer maatregelen, waaronder het terugbrengen van het getij en een samenhangende visie op het hele gebied.