Sint Jansbeek wint Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit

Sinds 2004 reikt de provincie Gelderland elke twee jaar de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit uit. Dit jaar kwam de Arnhemse Sint Jansbeek als winnaar uit de bus. De jury kende een eervolle vermelding toe aan NL Solarpark de Kwekerij. Pelgrimsroute Walk of Wisdom won de publieksprijs.

 

Dit jaar ging de jury op zoek naar voorbeelden van ‘Landschap nieuwe stijl’. De Grote Opgaven (energietransitie, klimaatadaptatie en verdergaande verstedelijking) zullen het landschap ingrijpend veranderen. Hoe kunnen deze transformaties kwaliteit toevoegen aan het vertrouwde Gelderse landschap? De jury beoordeelde de inzendingen op toegankelijkheid, zowel fysiek als mentaal, de belevingswaarde en de toekomstwaarde met betrekking tot de Grote Opgaven. 

 

Winnaar: Sint Jansbeek

Na uitvoerig beraad besloot de jury dat de Arnhemse Sint Jansbeek het beste aan deze criteria voldoet. Uit het juryrapport: “Bij de Sint Jansbeek is de manier waarop het verleden verbonden wordt aan de toekomst uniek. In het terugbrengen van de historische beek wordt een antwoord gevonden op de opgave van klimaatadaptatie. De beek verbindt de oude en de nieuwe binnenstad, waarbij het laatste deel – uit de tijd van de wederopbouw – een gebied is met grote transformatie opgaven. Het is een ingreep met lef.”

 

Eervolle vermelding: NL Solarpark de Kwekerij

Omdat dit project het urgente thema van de energietransitie op inspirerende wijze adresseert, riep de jury een eervolle vermelding in het leven voor NL Solarpark de Kwekerij in Hengelo. Uit het juryrapport: “Het maakt duidelijk dat er een alternatief is voor het zonnepark als geïsoleerd industrieel complex. Energieopwekking, landschappelijke kwaliteit, ecologie, natuurbeleving, educatie en openbare toegankelijkheid kunnen op een fraaie manier samengaan.”

 

Publieksprijs: Pelgrimsroute Walk of Wisdom

Op de website Maak Gelderland mooier kon het iedereen stemmen op de 15 genomineerde projecten. Pelgrimsroute Walk of Wisdom kreeg de meeste stemmen. Deze wandelroute is 136 kilometer lang en loopt door het gevarieerde landschap rondom Nijmegen. De route is met nadruk bedoeld als een bezinningstocht, waarin onze omgeving op een andere manier beleefd kan worden. Het betreft niet zo zeer een transformatie van het landschap zelf, maar van het landschap in het hoofd van de pelgrim.