Hoe zien de NOVI-wijken er straks uit?

'Eenheidsworst', 'veel te massaal', 'niet dood gevonden'. Deze kreten zijn dikwijls geuit als het om de Vinex-wijken ging. Volgens Hans Reijnen en Gregor Heemskerk zijn de Vinex-wijken echter pareltjes van ruimtelijke kwaliteit vergeleken met de nieuwbouw die ons nu boven het hoofd hangt. In een opiniestuk in Stadszaken uiten zij hun bezorgdheid. 

Schaarste

In de tijd van de Vinex-wijken zou het Rijk expres hebben aangestuurd op woningschaarste, om zo de groene ruimte te sparen en de grondprijzen op te drijven. Met de hoge opbrengsten konden de gemeentes investeren in infrastructuur en ruimtelijke kwaliteit. Ook nu is er schaarste op de woningmarkt. De bouwopgave ligt zelfs significant hoger dan in de Vinex-periode. Het grote verschil is dat het Rijk de regie ondertussen volledig uit handen heeft gegeven. Terwijl gemeentes in de jaren ’90 nog een zak geld meekregen voor grondkosten en bodemsanering, moeten ze het nu zelf maar uitzoeken.

 

NOVI-spread

Dat kan niet goed aflopen, volgens Reijnen en Heemskerk. Verkeersknelpunten zullen niet worden opgelost en verder dichtslibben. Mensen met lagere inkomens zullen geen geschikte woning meer kunnen vinden. Door de hoge tijdsruk zal een afgewogen ruimtelijke planning ontbreken, met NOVI-spread als resultaat. Een oplossing dragen de heren niet aan, maar de onheilsboodschap is luid en duidelijk.