De stadsrand verdient onze aandacht

 

In het regionale omgevingsbeleid wordt over het algemeen onderscheid gemaakt tussen stedelijk gebied en landelijk gebied. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) onderzocht juist de dynamische zone die er tussenin ligt: de stadsranden. De stadsrand is een schakelgebied waar bovenlokale vraagstukken voor energie en klimaat, voedsel en natuur, mobiliteit en leefomgeving bij elkaar kunnen komen. De studie geeft handreikingen voor de ontwikkeling van specifiek stadsrandbeleid op lokaal en regionaal niveau.