Strip (18): Een stad

Lian Ong tekent in ‘Stuifmeel’ met soepele lijnen en pennenstreken een stad waarvan de atmosfeer neerslaat op het verhaal. De inkt is overwegend donker tot zwart. Wanneer Noga door de nacht vlucht om haar achtervolger van zich af te schudden, hangt de hitte van de dag nog als een klamme deken boven de straten. ‘Uitgerekend die nacht’ had Noga zich weer eens ‘flink in de nesten gewerkt’.

Tekst Rob van der Bijl

De stad van Ong zou Groningen kunnen zijn, of Delft, het is zeker een Nederlandse stad. Maar dat is niet belangrijk. Wel belangrijk is dat het een stad is die fungeert als context van het verhaal. Dat verhaal wordt door een stad weerspiegeld en geïntensiveerd.

 

De beklemmende, drukkende atmosfeer in de openingsscène verhevigt de gevoelens van hoofdpersoon Noga. Op het moment dat ze ontdekt dat ze op haar vlucht een doodlopende straat is ingeslagen, krijgt ze het letterlijk benauwd.

Noga en Roest vinden elkaar; ze vinden elkaar mooi. Op dat moment vloeien verhaal en omgeving ineen. Even neemt het wit in de zwart-wittekeningen de overhand. Denken maakt plaats voor gevoel en de twee hoofdrolspelers versmelten met elkaar, en met het bed, met de kamer in het pension en uiteindelijk met de stad, want de volgende dag laat Roest Noga een stad zien. ‘Een heel gewone stad. Niet oud, niet nieuw. Maar ze is mooi … als de zon opkomt. Er komt zovéél moois aan ’t daglicht.’

Zoals een autosloperij in de periferie; het roest en de krassen op de auto’s vertellen verhalen. De Stad is nu een warme deken. Maar dat verandert als Roest ontdekt dat Noga hem alleen maar heeft gebruikt om een kind te krijgen. Dan zijn de scherp getekende auto’s met hun krassen weer gewoon wrakken. Dan is de stad gewoon weer een vrijplaats voor rovers voor dieven in de nacht op zoek naar stuifmeel.

 

____________________________

 

Bron: Lian Ong, Stuifmeel. Casterman, 1989.
Type: Persoonlijke landschappen
Copyright: Lian Ong (1989)

 

Op de website van Rob van der Bijl vind je meer informatie en theoretische achtergronden over het project over strip en stedenbouw, en alle oude afleveringen.

 

Disclaimer

De samenstellers hebben zich tot het uiterste ingespannen om de (auteurs)rechthebbende(n) op de hier getoonde stripfragmenten te achterhalen en op correcte wijze te vermelden. Indien en voor zover (auteurs)rechthebbende(n) onjuistheden of onvolledigheden constateren, dan kunnen zij hierover contact opnemen met Blauwe Kamer waarna voor correctie en/of aanvulling zal worden zorg gedragen.