Strip (19): De Noord-Zuid door Amsterdam

In het verhaal over de geschiedenis van het Amsterdamse openbaar vervoer tekent Eric Heuvel op realistische wijze de stedelijke architectuur van de stad. De totstandkoming van het moderne Amsterdam gaat hand in hand met de ontwikkeling van het openbaar vervoer dat is doorgedrongen tot in elke uithoek van de stad en ieder belangrijk gebouw aandoet. Van Noord naar Zuid doorkruist hoofdrolspeler Bennie Amsterdam. Hij moet de ov-wedstrijd winnen om zijn beoogde partner Carol voor zich te winnen.

Tekst Rob van der Bijl

De ov-wedstrijd kent in de familie van Carol al een lange geschiedenis. De eerste keer dat de wedstrijd werd gehouden was in 1900. We zien de Haarlemmerpoort waar nog een paardentram langskomt, maar waar het avontuur zich toespitst rond de voorzijde van een echte elektrische tram die zojuist van de Haarlemmerdijk is komen rijden.

Honderd jaar later zijn we verder zuidelijk in de stad bij het Olympisch Stadion. Lijn 6 staat klaar voor vertrek naar het Javaplein. Bennie ergert zich aan het technische geklets over historische trams. Hij heeft haast en wil verder naar de finish in het zuiden van de stad.

Natuurlijk loopt het verhaal goed af. Bennie en Carol zullen vast en zeker met elkaar trouwen. Rond het nieuwe Arena Stadion in Zuidoost wordt de ov-tocht beslecht. Hun gezamenlijke toekomst gloort nadrukkelijk als Carol haar visie op het komende Amsterdam ontvouwt: 'Nieuwe gebouwen! Een nieuw stadion! Dit is de toekomst!' We zien een prachtig realistische vogelvlucht, waarin de metrolijn en de spoorlijn richting stedelijke horizon lopen.

Geheel in stijl van de klare lijn beeldt Eric Heuvel Amsterdam natuurgetrouw af. Toch vergeet hij niet de lijnen soms wat vrolijk te buigen, waardoor romantiek van de prenten spat. Waarbij het niet uitmaakt of de lijnen betrekking hebben op historische trams, moderne gebouwen of de gezichtsuitdrukkingen van onze helden en hun gevolg.

____________________________

 

Bron: Eric Heuvel & Rein Post, De NoordZuid. ComicHouse, 2000.
Type: Realistische architectuur
Copyright: Eric Heuvel / ComicHouse (2000)

 

Op de website van Rob van der Bijl vind je meer informatie en theoretische achtergronden over het project over strip en stedenbouw, en alle oude afleveringen.

 

Disclaimer

De samenstellers hebben zich tot het uiterste ingespannen om de (auteurs)rechthebbende(n) op de hier getoonde stripfragmenten te achterhalen en op correcte wijze te vermelden. Indien en voor zover (auteurs)rechthebbende(n) onjuistheden of onvolledigheden constateren, dan kunnen zij hierover contact opnemen met Blauwe Kamer waarna voor correctie en/of aanvulling zal worden zorg gedragen.