Fietsend de toekomst tegemoet

Het College van Rijksadviseurs, de gemeente Amsterdam en de Vervoerregio Amsterdam vroegen zich af welke ruimtelijke maatregelen de toekomst van de fiets zeker kunnen stellen. De Urbanisten gingen in dit kader aan de slag met een ontwerpend onderzoek naar de 'Fietsstad van de 21ste eeuw'. De resultaten zijn integraal te downloaden via de website van het Fietsberaad.

 

Fast Forward en Slow Flow

De Urbanisten richten zich voor de Fietsstad op het ontwerpen van routes voor de fietser, gericht op een vloeiende, veilige en comfortabele verplaatsing, maar ook op het ontwerpen van plekken, gericht op een aangenaam verblijf en op ruimte voor ontmoeten. Zij maken daarbij onderscheid tussen de snelle fietser en de interactieve fietser. De snelle fietser wil zo efficiënt mogelijk de plek van bestemming bereiken, terwijl de interactieve fietser meer belang hecht aan ontspanning en contact met de ander en de omgeving. Deze categorieën, Fast Forward en Slow Flow, vragen om verschillende technische richtlijnen en inrichtingsprincipes.

 

Verhalen uit Fietsstad

Vervolgens onderzoeken De Urbanisten verschillende stadsmodellen op hun kansen en kwaliteiten: De ontwerpers pleiten voor een combinatie van een hiërarchische infrastructuur en een meer homogeen stratenpatroon. Hieraan gekoppeld liggen verschillende soorten knooppunten en ontmoetingsplekken. Het ontwerpend onderzoek bevat tal van ruimtelijke uitwerkingen van routes, straatprofielen en pleinen. Zoals we van De Urbanisten gewend zijn, worden die gepresenteerd in een stripverhaal waarin je urenlang kunt ronddwalen.