Taal bepaalt hoe we onze omgeving zien

Foto: Arie van Tilborg

 

Vorige maand lanceerde minister Kajsa Ollongren de Nationale Omgevingsvisie. Joks Janssen, tevens voorzitter van de selectiecommissie van het Blauwe Kamer Jaarboek, verwondert zich over de woordkeuze van dit document. Waar het vroeger over ‘ruimte’ ging die geordend moest worden, spreekt men nu van ‘omgeving’. Dat impliceert volgens Janssen een bottom-up benadering: 'Waar ruimte het domein van experts is, behoort omgeving aan de bewoners toe.' Woordkeuze is in die zin een belangrijk onderdeel van ons vak: Taal en handelen liggen in elkaars verlengde.

 

Naar aanleiding van deze constatering riep Janssen op Twitter iedereen op om zijn favoriete dichtregels over de stad te delen. Mensen reageerden enthousiast. Voor de Vereniging Deltametropool stelde Janssen een bloemlezing samen van de reacties.

 

De gedichten tonen volgens Janssen aan dat de ruimte om ons heen niet abstract is, maar een: 'door mensen bewoond, zintuigelijk ervaarbaar en emotioneel geladen landschap'.  Hij hoopt dan ook dat de verbale vernieuwing van de NOVI in staat is om dit verlangen naar een rijkere omgevingstaal te vervullen.